Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Diocesane WJD voortaan op Christus Koning

gepubliceerd: dinsdag, 24 november 2020
Wereldjongerendag op Palmzondag 2019 in Heemskerk
Wereldjongerendag op Palmzondag 2019 in Heemskerk

Elk jaar wordt er op dio­ce­saan niveau een Wereld­jon­ge­ren­dag gehou­den. Vanaf volgend jaar wordt deze niet meer gevierd op Palm­zon­dag, maar op het Hoog­feest van Christus Koning, eind no­vem­ber. Dat heeft paus Fran­cis­cus afgelopen zon­dag bekend gemaakt.

Bij de eucha­ris­tie­vie­ring van Christus Koning op zon­dag 22 no­vem­ber waren jon­ge­ren aanwe­zig uit Panama en Portugal om de symbolen van de WJD over te dragen. Die bestaan uit het bekende WJD-kruis en de icoon van Onze Lieve Vrouw, Heil van het Romeinse volk. De eerst­volgende inter­na­tio­nale vie­ring van de WJD vindt in 2023 plaats in Lissabon.

“Nu wij ons voor­be­rei­den op de ko­men­de intercontinentale editie van WJD, zou ik ook graag de vie­ring ervan in de plaat­se­lijke kerken willen vernieuwen”, aldus paus Fran­cis­cus. “Vijfen­der­tig jaar na de oprich­ting van de WJD heb ik, na ver­schil­lende meningen te hebben gehoord en na raadple­ging van het Di­cas­te­rie voor de leken, het gezin en het leven, besloten om begin volgend jaar de dio­ce­sane vie­ring van WJD te ver­plaatsen van Palm­zon­dag naar de zon­dag van Christus Koning.”

“Het middel­punt van de vie­ring blijft het mysterie van Jezus Christus, de Ver­los­ser van de mens, zoals de heilige Johannes Paulus II, de ini­tia­tiefnemer en beschermheer van WJD, altijd heeft bena­drukt.”

Het thema van de WJD 2023 is ‘Maria stond op en ging met spoed’. (Lucas 1, 39)

Christus Koning wordt gevierd op de laatste zon­dag van het ker­ke­lijk jaar, eind no­vem­ber. De zon­dag daarna begint het nieuwe ker­ke­lijk jaar met de Advent.

 

(bron: Katho­liekLeven.nl)Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 7 oktober 2021Datum WJD 2023 bekend
dinsdag, 14 september 2021Alpha Youth en Alpha Students
zondag, 6 juni 2021Nieuwe bezetting jongerenpastoraat
donderdag, 20 mei 2021Tienerkamp BreakOut - Testify
woensdag, 5 mei 2021Kathedraal TV - Q&A met Mirjam Spruit Video
zaterdag, 10 april 2021Diocesane Alpha Youth
donderdag, 8 april 2021Q&A - Paul Graas - Middelmatigheid is zonde Video
dinsdag, 6 april 2021Speeddaten kloosterordes en godgewijde leven
donderdag, 11 maart 2021Jongerenonderzoek
donderdag, 18 februari 2021Vasten-caritasactie Jongerenplatform
donderdag, 18 februari 2021Netwerkdiner mentorschap
dinsdag, 2 februari 2021Mentorschap in het Jongerenpastoraat
dinsdag, 12 januari 2021Vier JongKatholiek webinars gepland
donderdag, 7 januari 2021Landelijk online tienergroepdag
maandag, 21 december 2020Evangelii Gaudium - Online boekclub
donderdag, 5 november 2020Q&A met Marcel Poorthuis
zaterdag, 24 oktober 2020Duimen daar krijg je scheve tanden van Video
dinsdag, 20 oktober 2020Netwerkbijeenkomst - Weerstand
maandag, 19 oktober 2020Logo Wereldjongerendagen 2023 Fotoreportage Video
zondag, 11 oktober 2020Q&A met Martijn van Helvert VideoBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose