Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Diocesane WJD voortaan op Christus Koning

gepubliceerd: dinsdag, 24 november 2020
Wereldjongerendag op Palmzondag 2019 in Heemskerk
Wereldjongerendag op Palmzondag 2019 in Heemskerk

Elk jaar wordt er op dio­ce­saan niveau een Wereld­jon­ge­ren­dag gehou­den. Vanaf volgend jaar wordt deze niet meer gevierd op Palm­zon­dag, maar op het Hoog­feest van Christus Koning, eind no­vem­ber. Dat heeft paus Fran­cis­cus afgelopen zon­dag bekend gemaakt.

Bij de eucha­ris­tie­vie­ring van Christus Koning op zon­dag 22 no­vem­ber waren jon­ge­ren aanwe­zig uit Panama en Portugal om de symbolen van de WJD over te dragen. Die bestaan uit het bekende WJD-kruis en de icoon van Onze Lieve Vrouw, Heil van het Romeinse volk. De eerst­volgende inter­na­tio­nale vie­ring van de WJD vindt in 2023 plaats in Lissabon.

“Nu wij ons voor­be­rei­den op de ko­men­de intercon­ti­nen­tale editie van WJD, zou ik ook graag de vie­ring ervan in de plaat­se­lijke kerken willen vernieuwen”, aldus paus Fran­cis­cus. “Vijfen­der­tig jaar na de oprich­ting van de WJD heb ik, na ver­schil­lende meningen te hebben gehoord en na raadple­ging van het Di­cas­te­rie voor de leken, het gezin en het leven, besloten om begin volgend jaar de dio­ce­sane vie­ring van WJD te ver­plaatsen van Palm­zon­dag naar de zon­dag van Christus Koning.”

“Het middel­punt van de vie­ring blijft het mysterie van Jezus Christus, de Ver­los­ser van de mens, zoals de heilige Johannes Paulus II, de ini­tia­tiefnemer en beschermheer van WJD, altijd heeft bena­drukt.”

Het thema van de WJD 2023 is ‘Maria stond op en ging met spoed’. (Lucas 1, 39)

Christus Koning wordt gevierd op de laatste zon­dag van het ker­ke­lijk jaar, eind no­vem­ber. De zon­dag daarna begint het nieuwe ker­ke­lijk jaar met de Advent.

 

(bron: Katho­liekLeven.nl)Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023ReŁnie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023Onvergetelijk
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zondag
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zaterdag
vrijdag, 4 augustus 2023WJD fotoserie vrijdag
vrijdag, 4 augustus 2023Pelgrim in Lissabon
vrijdag, 4 augustus 2023WJD fotoserie donderdag
woensdag, 2 augustus 2023WJD fotoserie woensdag
woensdag, 2 augustus 2023WJD fotoserie Openingsviering
dinsdag, 1 augustus 2023Fatima en aankomst Lissabon
dinsdag, 1 augustus 2023WJD fotoserie Fatima
zondag, 30 juli 2023Op weg naar Portugal
zaterdag, 29 juli 2023Pelgrimerend door het leven
donderdag, 27 juli 2023We zijn vertrokken
dinsdag, 25 juli 2023WJD pelgrims vertrekken woensdag naar Lissabon
woensdag, 5 juli 2023Wereldjongerendagen Lissabon in cijfers
maandag, 3 juli 2023Meet & Greet the Lord - Under the StarsBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose