Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

IdeeŽnplatform Kerstmis opgezet

Kerstmis vieren tijdens een pandemie

gepubliceerd: donderdag, 19 november 2020
Ideeënplatform Kerstmis 2020
Eén van de ideeën: Kerst­stal op een aanhang­wa­gen plaatsen en daar­mee door de pa­ro­chie rij­den

Het bisdom heeft deze maand een oproep gedaan aan alle pastoors om ideeën in te sturen hoe met inachtne­ming van de beper­kingen toch op een goede manier het hoog­feest van Kerst­mis kan wor­den gevierd. Het re­sul­taat is een mooi over­zicht met soms verrassende ideeën ter in­spi­ra­tie.

Juist in deze tijd is het Licht van Kerst­mis zo hard nodig. Maar helaas mogen we, vooralsnog, met niet meer dan 30 personen tege­lijker­tijd de Mis vieren. Volle kerken en samen kerst­lie­de­ren zingen zit er dit jaar dus niet in.

In plaats daar­van moeten we onze creativi­teit inzetten om Kerst­mis dit jaar bij de mensen te brengen. Gelukkig staan we in een rijke traditie, die daar volop moge­lijk­he­den voor biedt. Binnen dat kader zijn de pastoors gevraagd hun ideeën aan ons toe te sturen. In dit dossier vindt u de oogst van de ideeën uit ons bisdom, onderver­deeld in vier cate­go­rieën, welke zijn getoetst aan de maat­regelen van de over­heid en aan de richt­lij­nen van de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose