Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Koptische paus Shenoeda ontmoet gelovigen in kathedraal Haarlem

gepubliceerd: dinsdag, 12 oktober 2010

De kop­tisch-orthodoxe ge­meen­schap in Neder­land ont­vangt haar paus, Shenoeda III, ko­men­de zater­dag in de Sint Bavo-ka­the­draal in Haar­lem. Mgr. dr. Jos Punt heeft zijn ka­the­draal daarvoor be­schik­baar gesteld.

Paus Shenouda IIIDe patriarch van Alexandrië is in Neder­land om zijn gelo­vi­gen te ont­moe­ten. Die geloofs­ge­meen­schap heeft voor die gelegen­heid een grote ruimte nodig. In de ka­the­draal in Haar­lem passen ongeveer twee­dui­zend mensen.

De hoogbe­jaarde paus (87) staat een druk pro­gram­ma te wachten bij zijn bezoek aan Neder­land. Voordat hij de kerk­ver­ga­de­ring in de Bavo­kerk leidt, zal hij een wij­dings­ge­bed hou­den op het altaar van de Sint-Marcus­kerk in Den Haag en de Egyp­tische am­bas­sa­deur in die stad bezoeken. Na de kerk­ver­ga­de­ring in Haar­lem, waar de Koptische kerk­lei­der ook een ont­moe­ting heeft met mgr. Punt en hulp­bis­schop mgr. Van Burg­ste­den SSS, opent hij in Am­ster­dam het Koptisch Cultureel Centrum.

Op zon­dag 17 ok­to­ber bezoekt de paus de kerk van Mari Guirguis en Sint Demiana in Utrecht. Tot slot zal hij in Eindhoven in de kerk van de Aartsengel Michaël en Sint Antonius Abt wij­dings­ge­beden hou­den, voordat hij naar Egypte terug­keert.

In 1992 kwam de patriarch voor het eerst naar Neder­land. Twee jaar later was hij er weer. (ANP/pers­dienst bisdom Haar­lem-Am­ster­dam).

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose