Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Open brief over situatie in Nagorno-Karabach

Oproep tot bescherming curtureel en religieus erfgoed

gepubliceerd: dinsdag, 17 november 2020

Open brief over situatie in Nagorno-KarabachVahan Avakian, voor­zit­ter van de Stich­ting Sint Grigor Narekatsi Am­ster­dam, doet in een open brief aan de Minister-presi­dent een oproep tot bescher­ming van het Armeense reli­gi­euze en culturele erf­goed in Nagorno-Karabach na het onder­te­ke­nen van de staakt-het-vuren over­een­komst van 9 no­vem­ber, 2020.

Een aantal his­to­risch Armeense gebie­den komen in han­den van Azerbeidzjan. In deze gebie­den bevin­den zich een groot aantal Armeense monu­menten, klooster­com­plexen en kerken, die een uni­ver­se­le culturele en reli­gi­euze waarde ver­te­gen­woor­digen. Velen zijn zeer oud en gaan terug op de eerste eeuwen van onze tijdreke­ning. In het verle­den is onder Azerbeidzjaans gezag op grote schaal Armeens cultureel erf­goed vernie­tigd, zoals bij­voor­beeld de begraaf­plaats met duizen­den khachkars (kruis-stenen) in Julfa eind jaren negen­tig. De brief bevat een lijst van his­to­risch en cultureel erf­goed dat Armeniërs samen met hun land hebben verloren in Nagorno-Karabach.

De brief is mede onder­te­kend door onze bis­schop, Mgr. Dr. J.W.M. Hendriks.

Onder­te­kenaars

 • Archbishop Khajag Barsamian
  Pontifical Legate of the Western Europe
  Representative of the Armenian Church to the Holy See
 • Z.E. Bis­schop Arseny el-Baramousy
  Koptisch Orthodox Bisdom Neder­land en België
  Voor­zit­ter Samen­wer­kings­ver­band Oriëntaals Orthodoxe Kerken in Neder­land (SOKIN)
  Be­stuur­der van de Orthodoxe Zendende Instantie
 • Z. E. Aarts­bis­schop Polycarpus Augin Aydin
  Syrisch-Orthodox Bisdom van Neder­land
 • Z. E. Johannes W.M. Hendriks
  Rooms-Katho­liek Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam
 • i.o. Z. E. Bis­schop Luka KOVACEVIC
  Servisch-Orthodox Bis­schop van West-Europa
 • Henk Meulink
  voor­zit­ter Raad van Kerken Am­ster­dam
Locatie van Nagorno-Karabach t.o.v. Nederland
Locatie van Nagorno-Karabach t.o.v. Neder­land en Europa
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose