Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Afschuw en medeleven bij aanslag in Nice

gepubliceerd: vrijdag, 30 oktober 2020
foto: Limewave Photo
De plaats van de aanslag: De Basiliek van Notre Dame te Nice
De plaats van de aanslag: De Basiliek van Notre Dame te Nice

De voor­zit­ter van de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, mgr. J. van den Hende, heeft con­do­lean­ces gestuurd naar mgr. André Marceau, de bis­schop van Nice in ver­band met de aan­slag in de basiliek van Nice. Ook Mgr. Hendriks heeft op Arsacal.nl reeds zijn medeleven uit­ge­spro­ken.

Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie

Namens de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie verzekert mgr. Van den Hende zijn Franse ambt­ge­noot van zijn ver­bon­den­heid in gebed voor de slacht­of­fers, hun families en de pa­ro­chi­anen van de basiliek.

Hij spreekt ver­der de hoop uit dat in de reactie op de schok van deze aan­slag de geest van soli­da­ri­teit en liefde sterker zal zijn dan de emoties van woede en angst. De schok over de gruwe­lijke aanval in de basiliek Onze-Lieve-Vrouw-Ten­hemel­op­ne­ming is groot. Drie gelo­vi­gen wer­den omgebracht door een aan­val­ler met een mes.

Ver­kla­ring Franse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie

De Franse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie liet kort na de aan­slag weten: ‘Er heerst groot verdriet na deze nieuwe aanval, waarbij opnieuw een kerk wordt aan­ge­vallen. Wij moeten onze krachten bun­de­len. Dit is een zware be­proe­ving, niet alleen voor de gelo­vi­gen, maar voor alle inwoners van Frank­rijk. ...  Dit moet ons aan­spo­ren om het terrorisme te bestrij­den, maar het is ook een urgente aanspo­ring om ons op een concrete manier in te zetten voor broe­der­lijk­heid in ons land.’
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose