Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Hoofd Opus Dei Nederland kapelaan van de paus

gepubliceerd: donderdag, 7 oktober 2010

Paus Bene­dic­tus XVI heeft vica­ris mr. dr. C.G.E. van der Ploeg benoemd tot zijn kape­laan. Hij mag zich voor­taan mon­seig­neur noemen. Van der Ploeg is sinds 2008 hoofd (regio­naal vica­ris) van het Opus Dei in Neder­land. Hij is in 1959 in Maastricht geboren. Na zijn rechtenstudie in Am­ster­dam stu­deerde hij theo­lo­gie in Rome, waar hij ook pro­mo­veerde in de filo­so­fie. Hij werd in 1988 pries­ter gewijd.

Mgr. Christian van der PloegSinds 1991 is hij werk­zaam in het lan­de­lijke bestuur van het Opus Dei in Neder­land. In 1999 werd hij door de bis­schop van Haar­lem benoemd tot stu­den­tenpastor in Am­ster­dam en een jaar later tot rector van de Am­ster­damse Onze Lieve Vrouwe­kerk. Beide functies voor het bisdom Haar­lem vervulde hij tot 2008.

Het Opus Dei – Latijn voor ‘Werk van God’ – is een inter­na­tio­nale in­stel­ling van de Rooms katho­lie­ke kerk. Het is in 1928 gesticht door de heilige Jozefmaria Escrivá en kreeg in 1982 zijn de­fi­ni­tieve juri­dische vorm, toen het door paus Johannes Paulus II werd opgericht als personele prelatuur.

Het Opus Dei wil onder alle mensen de chris­te­lijke bood­schap ver­sprei­den dat ie­der­een, zon­der uit­zon­de­ring, ge­roe­pen is heilig te wor­den.

In ons land zijn er centra van het Opus Dei in Am­ster­dam, Utrecht, Maastricht, Hengelo en Moergestel.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose