Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Duimen daar krijg je scheve tanden van

Steek liever een kaarsje op

gepubliceerd: zaterdag, 24 oktober 2020

Helemaal vanaf Sittard reisde de katho­lie­ke politicus Martijn van Helvert af naar Haar­lem voor een Q&A over katho­liek in de poli­tiek. De voor­ma­lige ge­schie­de­nis­do­cent is getrouwd met Yvonne en heeft drie kin­de­ren. In de Tweede Kamer is hij partijlid van het CDA en in zijn vrije tijd staat hij bij de voetbal van zijn kin­de­ren. Hij drinkt liever bier dan wijn net als de enigste Neder­landse paus.

Niet achter de Bijbel verschuilen, maar zelf nadenken

Als katho­liek in de Tweede Kamer kun je je niet achter de Bijbel verschuilen. Bij een vraag­stuk over de snelweg A2 kun je niet even opzoeken wat Jezus daar over zegt. Hoe gaat Martijn dan wel als katho­liek aan de slag in de Tweede Kamer. Twee Bijbelse verhalen in­spi­re­ren hem. Het verhaal dat Jezus zijn leer­lin­gen als schapen onder de wolven stuurt. Het is niet ge­mak­ke­lijk, maar men gaat toch en zo ook Martijn. En het verhaal (Evan­ge­lie van vandaag) van de man die de vijgen­boom wilde omhakken die al drie jaar geen vruchten meer droeg. De wijn­gaar­denier vraagt deze man de boom nog één jaar niet om te hakken, maar nog wat meer mest te geven en de grond nog wat om te woelen. “Als er iets mis gaat moet ik de grond nog eens omwoelen en mest bij­voe­gen. Geef me nog een jaar.” Het jaar daarop leest hij het­zelfde stuk nog eens en zegt: “Geef me nog een jaar. Geef me nog een jaar.”

Con­struc­tief denken

Martijn benoemt dat er heden ten dage veel wordt geschreeuwd. Met zijn partij wil Martijn niet schreeuwen, maar juist praten in dis­cus­sie en dialoog. “We kunnen het ideaal benoemen, maar als we ons niet mengen in de dis­cus­sie kunnen we niemand naar dat ideaal mee­ne­men.” Martijn verge­lijkt het met een zevengangen­di­ner aan een baby geven. Dat is voor een baby te veel, dus gooit hij het er meteen uit. Het is zin­voller om mensen aan de hand mee te nemen en te bewegen rich­ting het ideaal wat je voor ogen hebt.

Kerk mag zich meer bemoeien

“Ik vind dat de kerk veel meer mag zeggen wat ze vindt” (30:33). De kerk mag zich echt wel bemoeien met wat er mis gaat in de maat­schap­pij. Ze mag het recht van gods­dienst­vrij­heid veel meer invulling geven. De Paus doet dat fan­tas­tisch met Laudato Si’ en ‘Fratelli Tutti’. Martijn geeft als tip aan de bis­schop­pen (1:13:56) mee om zoals Paulus oproept eens­ge­zind te zijn en zich niet te richten op boze reacties maar te zeggen waar ze voor staan. Hij moe­digt de bis­schop­pen aan zich met maat­schap­pe­lijke dis­cus­sies te mengen. Het niet alleen over katho­lie­ke thema’s hebben. Zoals de Paus het zegt: ‘Het gaat om zaken van alle dag; heb ik een baan? Kan ik voor mijn kin­de­ren zorgen? En hoe zit het met mijn moe­der, is er gees­te­lij­ke ver­zor­ging voor haar in het ver­zor­gingstehuis?’ Daar moeten we mensen bij helpen. “Laat Jezus zien en dring het niet op.”

Katho­lie­ken mogen zich meer uit­spre­ken

Moet er een nieuwe ‘KVP’ komen, wordt gevraagd, een partij voor katho­lie­ken. Martijn lacht en zegt dat versplin­te­ren niet goed is. Toch zou het goed zijn als katho­lie­ken zich meer uit­spre­ken. Pro­tes­tan­ten doen dat meer, maar wij bronnen ook uit dat geloof. Martijn denkt met anderen ook na over hoe de en­cy­clie­ken, zoals bijv. de nieuwe en­cy­cliek ‘Fratelli Tutti’, geïmple­men­teerd kan wor­den. Maar hoe kunnen we dat katho­lie­ke meer activeren? (53:23)

“Gewoon meer laten zien wat je doet.” We mogen laten zien dat we gelovig zijn. Niet door ie­der­een vol te smijten met katho­lie­ke toestan­den, maar je kunt het wel eens laten vallen. Bij­voor­beeld als iemand een tentamen heeft dat je niet zegt ik zal voor je duimen, maar ik zal een kaarsje voor je ops­te­ken en een volgende keer ik zal voor je bid­den of zullen we samen eens bid­den. Trapsge­wijs steeds een beetje meer.

Benieuwd hoe de moervijg­boom uit Lucas 19 ons hierin voorgaat (55:30).

Hele videoGerelateerde nieuwsberichten

maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023Onvergetelijk
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zondag
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zaterdag
vrijdag, 4 augustus 2023WJD fotoserie vrijdag
vrijdag, 4 augustus 2023Pelgrim in LissabonBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose