Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Toewijding Isabella Wijnberg in het celibaat

gepubliceerd: zondag, 18 oktober 2020

Isabella Wijn­berg is toegewijd leek in het celi­baat binnen de ge­meen­schap Emmanuel. Op zon­dag 18 ok­to­ber 2020 zal zij haar keuze voor deze toe­wij­ding de­fi­ni­tief uit­spre­ken in de bij­zon­dere Eucha­ris­tie­vie­ring in de St. Jans­kathe­draal te Den Bosch. Hoofd­cele­brant is emeritus hulp­bis­schop Mgr. Jan van Burg­ste­den.

Ka­the­draal TV zendt live de bij­zon­dere toe­wij­dings­plech­tig­heid uit van deze in Am­ster­dam wonende en werkende Christustoegewijde jonge vrouw. De vie­ring en de live­stream beginnen om 16.30 uur.

Video­ka­naal Ka­the­draal TV

Video­ka­naal Sint-Jans­kathe­draal Den Bosch

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose