Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Interview neomisten op Kathedraal TV

Javier Acuña Acuña, Juan Andrès Correa del Rio en Mikel Palic

gepubliceerd: zondag, 18 oktober 2020

In sep­tem­ber hebben drie pries­ters in ons bisdom de pries­ter­wij­ding ont­van­gen. Lizette Romijn gaat voor Ka­the­draal TV met deze neomisten in gesprek en presen­teert daar­mee prach­tige ge­tui­ge­nissen van deze jonge mannen over hun roe­ping.

Javier Acuña Acuña en Juan Andrès Correa del Rio komen bei­den uit Chili, maar had­den geen van bei­den bedacht dat ze pries­ter zou­den wor­den. Als leraar ging het Javier voor de wind, maar echte diepe vreugde ervoer hij niet. Totdat hij het pries­ter­schap overwoog. Juan Andrès had na een moei­lijke jeugd waarin hij werd gepest net zijn draai gevon­den als stu­dent land­bouwkunde, toen hij op een jon­ge­ren­dag Gods liefde ervoer en het pries­ter­schap ging over­we­gen.

Mikel Palic groeide op in het Katho­lie­ke, door oorlog verwoeste Kroatië, waar geloven en Kerk de norm zijn, maar God zich niet altijd laat kennen. Het waren de ge­tui­ge­nissen van anderen die hem trig­gerde het pries­ter­schap te over­we­gen. Naar eigen zeggen was hij tot voor kort 51% zeker van die keuze. Maar alle drie de heren hebben het ver­trouwen dat het pries­ter­schap de weg is die God met hen wil wan­de­len. Want God laat de mensen die op Hem ver­trouwen niet ver­keerd lopen. En ook in Neder­land zijn er voor God en Zijn Kerk kansen. Zie hier hun in­spi­re­rende verhalen!

 
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose