Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Broeders van het Stille Leven opgericht

gepubliceerd: woensdag, 7 oktober 2020

Met het bid­den van de vespers in de kerk van Haar­lem­mer­liede werd de oprich­ting gemar­keerd van de Broe­ders van het Stille Leven. Tijdens de vie­ring overhan­digde Mgr. Hendriks het decreet van oprich­ting en de goedge­keurde statuten aan de prior, pastoor Bernard Zweers.

De datum was niet toevallig 6 ok­to­ber - feest­dag van de heilige Bruno - stichter van de Kartuizerorde. Het ini­tia­tief ademt de geest van de heilige Bruno en de in­spi­ra­tie die vanuit de stadsmonniken is geko­men. Het biedt gelegen­heid aan mannen een monas­tiek leven te lei­den in afzon­dering, met tege­lijk werk­zaam­he­den ook buitenshuis om in het levens­on­der­houd te voor­zien. In de pastorie van Haar­lem­mer­liede is ruimte geschapen om een ge­meen­schap te kunnen her­bergen.

De vespers zijn nu al dage­lijks toe­gan­ke­lijk (behou­dens corona-voorbe­hou­den) van dins­dag tot en met vrij­dag om 17.15 uur met aan­slui­tend om 18.00 uur de Eucha­ris­tie­vie­ring. Voor de overige gebedstij­den moet men zich aanmel­den.

Video

In­for­ma­tie
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose