Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Eerste vergadering nieuwe priesterraad

gepubliceerd: woensdag, 30 september 2020

Op dins­dag 29 sep­tem­ber was de nieuw-gekozen pries­ter­raad bij elkaar in het bis­schops­huis voor de eerste ver­ga­de­ring. Onder de vele on­der­wer­pen die ter sprake kwamen, was na­tuur­lijk ook de corona-situatie waarin we ons nu bevin­den. Veel pa­ro­chies kampen met grote fi­nan­ciële tekorten en nog niet alle kerk­gan­gers zijn terug.

De pries­ter­raad koos een agenda-com­mis­sie en bepaalde dat alle pastoors uit de pries­ter­raad (met uit­zon­de­ring van de vica­ris-generaal) zullen behoren tot de groep van pastoors waaruit de bis­schop er twee kan kiezen om de wen­se­lijk­heid van een ver­plaat­sing van een pastoor mee te bespreken, als de pastoor die ver­plaat­sing niet wenst.

Ook wer­den de nieuwe pas­to­rale ini­tia­tie­ven van ons bisdom be­spro­ken op de terreinen die de bis­schop in de brief bij zijn aantre­den als speer­pun­ten heb benoemd.

Na de ver­ga­de­ring hebben de leden ge­za­men­lijk de vespers gebe­den in de ka­the­draal, in de koor­banken van het kapit­tel (foto’s).

Pries­ter­raad

De pries­ter­raad wordt sinds de verkie­zingen in juni 2020 gevormd door:

 • drs. N.A.M. van der Peet
 • F.E. Brigitha
 • drs. F.J. Bun­scho­ten
 • dr. R.P.M. Ojeda
 • dr. S.G.R. Mar­can­tog­nini
 • I.W. Tilma lic.
 • drs. S.L. Koppers
 • G.J. Koning (namens de emeriti)

De door de bis­schop aangewezen ‘membra nata’ zijn:

 • vica­ris-generaal, mgr. dr. B.J. Putter
 • vica­ris dr. A.J.T. van den Hout
 • lic. L.D. Georges (rector Groot­semi­narie Re­demp­to­ris Mater)
 • lic. drs. J.C.J. de Wit (rector Groot­semi­narie St. Wil­li­brord)Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose