Bisdom Haarlem-Amsterdam










Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Landelijke inspiratiedag Jong Katholiek

Zaterdag 27 februari 2021

gepubliceerd: donderdag, 17 september 2020

Jong Katho­liek, de lan­de­lijke jon­ge­ren­orga­ni­sa­tie van de Neder­landse bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, houdt op zater­dag 27 februari 2021 een lan­de­lijke in­spi­ra­tie­dag voor jeugd- en jon­ge­ren­wer­kers. De dag zal onder andere gaan over mentor­schap, de per­soon­lijke band met God en hoe men kin­de­ren en jon­ge­ren in de pa­ro­chies en bis­dom­men kan be­ge­lei­den.

De dag is bedoeld voor vrij­wil­li­gers, pro­fes­sio­nals, pastoors en ie­der­een die actief is als bege­lei­der in het ker­ke­lijke jeugd- en jon­ge­ren­werk. In een pers­be­richt maakt de organi­sa­tie vooral de datum bekend. De organi­sa­tie is nog op zoek naar een locatie die groot genoeg is om de an­der­halve meter te kunnen waar­bor­gen. De indeling van de dag is ver­der ook nog niet helemaal uit­ge­werkt, maar er zal een in­ter­ac­tief pro­gram­ma zijn met work­shops. Ook een lunch, een Eucha­ris­tie­vie­ring en een af­slui­ten­de borrel staan op de plan­ning.




Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose