Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Video FinanciŽle ethiek na de kredietcrisis

CSLK Bijeenkomst van 4 september 2020

gepubliceerd: maandag, 14 september 2020

Op Ka­the­draal TV is een video ver­sche­nen van de bij­een­komst ‘Fi­nan­ciële ethiek na de krediet­cri­sis?’ van het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk op 4 sep­tem­ber 2020. Dankzij de ruim drie uur durende video kunnen de boeiende voor­drachten nog eens rus­tig wor­den bekeken en beluisterd.

 

Sprekers

Met on­der­staan­de links kan ook recht­streeks naar de voor­drachten van een bepaalde spreker wor­den gesprongen.

00:00:00 Ph. Weijers, per­ma­nent diaken, vicevoor­zit­ter en se­cre­ta­ris (a.i.) van het CSLK.
00:10:31 E. Holterhues, bekleedde sinds 2000 manage­ment­func­ties binnen de zake­lijke dienst­ver­le­ning van de Triodos Bank; sinds maart 2017 is hij directeur bij Oikocredit.
00:41:23 E. de Jong, is hoog­le­raar Inter­na­tio­nale Economie bij de sectie Economie en Bedrijfs­eco­no­mie van de Radboud Uni­ver­si­teit van Nijmegen.
01:09:49 J. Maasen, mede­wer­ker Diaconie en Missie­secre­taris van het bisdom Rotter­dam.
01:41:56 W. Wage­naar, sinds 2014 Head of Conduct & Ethics bij de ABN AMRO bank
02:13:39 A. Siegmann, staf­me­de­werker van het Weten­schap­pe­lijk Instituut voor het CDA en hoofd­do­cent fi­nan­ciële economie aan de Vrije Uni­ver­si­teit Am­ster­dam.
02:45:19 F. van Iersel, bestuurslid van het CSLK. Hij is als theoloog en ethicus ge­spe­cia­li­seerd in de katho­lie­ke sociale leer over ge­rech­tig­heid en vrede.
03:03:25 J. Hendriks, bis­schop van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam.
03:07:28 Ph. Weijers, per­ma­nent diaken, vicevoor­zit­ter en se­cre­ta­ris (a.i.) van het CSLK.

Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK)

Meer in­for­ma­tie op de web­si­te:

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose