Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Onthulling gedenkplaat Martelaren van Alkmaar

Zondag 13 september - 15.00 uur - Kathedraal TV

gepubliceerd: zaterdag, 12 september 2020

Zondag 13 sep­tem­ber zal Mgr. Hendriks en provinciaal Th. van Adrichem, pater der Fran­cis­ca­nen, in de St. Lau­ren­tius­kerk te Alkmaar de gedenkplaat onthullen van de Mar­te­la­ren van Alkmaar. Het moment is omlijst met een inhou­de­lijk pro­gram­ma wat te volgen is via Ka­the­draal TV.

De Mar­te­la­ren van Alkmaar zijn een groep katho­lie­ke gees­te­lij­ken die, na de verove­ring van Alkmaar door Diederik Sonoy in 1572, naar Enkhuizen wer­den over­ge­bracht en aldaar door de geuzen wer­den gemar­teld en opge­han­gen.

Onbekend

De vijf gees­te­lij­ken kwamen allemaal uit het fran­cis­caanse convent dat in Alkmaar geves­tigd was. Hun namen waren: Daniël van Arendonk, Hadrianus van Gouda, Cornelis van Diest, Johannes van Naar­den, Lodewijk Voets (of Ludovicus Boethuis). In tegen­stel­ling tot de beken­dere mar­te­la­ren van Gorcum is deze groep mar­te­la­ren nooit zalig of heilig verklaard.

Herdenken

Om deze mar­te­la­ren te her­denken en hun ge­tui­ge­nis van het geloof te eren is er nu een gedenkplaat ont­wik­keld die een plaats krijgt bij de St. Lau­ren­tius kerk in Alkmaar. Met deze bij­een­komst en de ont­hul­ling van deze gedenkplaat wordt een stuk Alkmaarse Katho­lie­ke ge­schie­de­nis meer onder het voetlicht gebracht bij een bre­der publiek. De ver­ering is nooit zo zicht­baar geweest en daar hoopt de lokale pa­ro­chie nu ver­an­de­ring in te brengen.

Pro­gram­ma

14.30 uur Inloop van de geno­dig­den met een aantal muziek­stukken
15.00 uur Opening. Welkomst­woord door Jos Olbers
15.07 uur Muziek
15.15 uur Bis­schop Mgr. Dr. J. W. M. Hendriks
15.25 uur Muziek
15.30 uur Bob Heusy Korte lezing over het boek De Mar­te­la­ren van Alkmaar
15.45 uur ont­hul­ling van de gedenkplaat
16.10 uur Pater TH. van Adrichem
16.25 uur Uitrei­king boek Bob Heusy
16.25 uur Muziek
17.45 uur Afslui­ting bij­een­komst

Stream Ka­the­draal TV

De bij­een­komst kan allen door geno­dig­den wor­den bijgewoond, maar is voor ie­der­een te volgen via Ka­the­draal TV vanaf 15.00 uur. Kijk mee via het YouTube­ka­naal ‘Ka­the­draal TV’ of op deze site via de on­der­staan­de videostream.

 
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose