Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Eucharistieviering live vanuit Grot Lourdes

Zondag 27 september - 10.00 uur - NPO2

gepubliceerd: vrijdag, 11 september 2020

De Eucha­ris­tie­vie­ring die de KRO elke zon­dag op NPO2 uitzendt, komt op 27 sep­tem­ber live vanuit de beroemde Grot van de Ver­schij­ningen in Lourdes. Het is voor het eerst dat een Eucha­ris­tie­vie­ring vanuit deze Franse bede­vaart­plaats op de Neder­landse tele­vi­sie wordt uitgezon­den.

Mgr. Herman Woorts

Hoofd­cele­brant in de Neder­lands­ta­lige vie­ring is hulp­bis­schop Herman Woorts van Aarts­bis­dom Utrecht. Hij is binnen de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie referent voor bede­vaarten en pelgrimages. Mgr. Woorts wordt tij­dens de vie­ring geassis­teerd door enkele pries­ters en diakens die verbon­den zijn aan de samen­wer­kende Neder­landse bede­vaart­orga­ni­sa­ties Huis voor de Pelgrim in Maastricht en VNB in Tilburg. De muziek in de vie­ring wordt ver­zorgd door de sopraan Judith Petra van het Groot Omroep­koor, die ook vrijwilligster bij de Lourdes­bede­vaarten is. Zij wordt begeleid door Jean-Paul Lécot, de hoofdorganist van het hei­lig­dom in Lourdes.

Lockdown

Normaal ge­spro­ken bezoeken elk jaar miljoenen pelgrims uit de hele wereld de grot in Lourdes, waar het meisje Ber­na­dette Soubirous in 1858 acht­tien keer een ver­schij­ning van Maria zag. Sindsdien ont­wik­kelde het stadje aan de voet van de Franse Pyreneeën zich tot een van de beroemdste Maria­bede­vaarts­oor­den ter wereld. Ook vanuit Neder­land gaan jaar­lijks enkele duizen­den pelgrims op bede­vaart naar Lourdes. Door de corona­pan­de­mie is dat dit jaar niet moge­lijk. De Neder­landse bede­vaart­orga­ni­sa­ties hebben al hun reizen moeten annuleren. Nu de Neder­landse pelgrims niet naar Lourdes kunnen gaan, brengen de KRO en de bede­vaart­orga­ni­sa­ties met deze tv-vie­ring Lourdes een beetje naar Neder­land toe.

Geloofs­ge­sprek

Voor­af­gaand aan de vie­ring wordt in het pro­gram­ma Geloofs­ge­sprek een inter­view met hulp­bis­schop Herman Woorts uitgezon­den. Hij is al van jongs af aan verbon­den met Lourdes. Voordat hij bis­schop werd, was hij brancardier en aal­moe­ze­nier tij­dens bede­vaarten naar Lourdes. In het Geloofs­ge­sprek met Leo Fijen ver­telt Mgr. Woorts wat Lourdes voor hem betekent.

Misin­tenties

Het is moge­lijk om voor deze mis een gebeds­in­ten­tie op te geven. Een aantal intenties zal tij­dens de live-uitzen­ding wor­den voor­ge­le­zen. Alle intenties wor­den in Lourdes bij de grot achter­ge­la­ten. Een mis­in­ten­tie opgeven kan door 10 euro over te maken op IBAN-nummer NL15 INGB 0001 0586 99 ten name van Stich­ting Organi­sa­tie Limburgse Bede­vaarten in Maastricht onder vermel­ding van ‘Lourdesmis 27 sep­tem­ber’. De tekst van de intentie of de naam van degene voor wie u een mis wilt laten lezen, kunt u per e-mail doorsturen naar info@huisvoordepelgrim.nl

Zondag 27 sep­tem­ber 2020, NPO2

9.45 uur Geloofs­ge­sprek met hulp­bis­schop Herman Woorts
10.00 uur Live uitzen­ding van de Eucha­ris­tie­vie­ring
vanuit de Grot van de Ver­schij­ningen in Lourdes
Zang: Judith Petra
Orgel: Jean-Paul LécotBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose