Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Online cursus Liefde en Seksualiteit

Vanaf 21 oktober - Vier sessies - Jong Katholiek

gepubliceerd: donderdag, 10 september 2020

Voor katho­lie­ke jon­ge­ren met vragen over liefde en seksua­li­teit is er nu de moge­lijk­heid om een digitale cursus over dit thema te volgen. In vier avon­den wordt kennis gemaakt met de ‘Theo­lo­gie van het Lichaam’ van Paus Johannes Paulus II en is er veel ruimte voor vragen en gesprek over dit on­der­werp en alles wat ermee samenhangt.

Liefde, relaties en seksua­li­teit zijn be­lang­rijke on­der­wer­pen voor ie­der­een en de katho­lie­ke Kerk heeft er een dui­de­lijke visie over. Kape­laan Luc Simons gaat in een online serie van vier avon­den met jon­ge­ren in gesprek over seksua­li­teit vanuit de Theo­lo­gie van het Lichaam.

Leven delen

In de ‘Theo­lo­gie van het Lichaam’ werkt Johannes Paulus II een chris­te­lijke antropo­lo­gie (visie op de mens) uit met bij­zon­dere aan­dacht voor de bete­ke­nis van de licha­me­lijk­heid, de seksua­li­teit en het verlangen tussen man en vrouw om hun leven met elkaar te delen. De paus werkt toe naar een huwe­lijks­theo­lo­gie waarin het huwe­lijk wordt be­schre­ven als een ‘ge­meen­schap van leven en liefde’.

De avon­den wor­den online gehou­den:

  • woens­dag 21 ok­to­ber 2020
  • woens­dag 28 ok­to­ber 2020
  • woens­dag 4 no­vem­ber 2020
  • woens­dag 11 no­vem­ber 2020

steeds van 19.45 tot 21.00 uur.

Aanmel­den kan via JongKatho­liek

Organi­sa­tie

Deze digitale ver­die­ping is een ini­tia­tief van JongKatho­liek in samen­wer­king met het gezins­pas­to­raat van het Sint Fran­cis­cus­cen­trum/Bisdom Breda.Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 6 december 2022WJD@Home Ameland
vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeienBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose