Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

CSLK bijeenkomst Fi≠nan≠ciŽle ethiek na de krediet≠cri≠sis

Grote opkomst vanuit bedrijfsleven en samenleving

gepubliceerd: dinsdag, 8 september 2020

Onder lei­ding van CSLK dagvoor­zit­ter diaken Philip Weijers gaven E. Holterhues (Oikocredit), prof. E. de Jong (Radboud Uni­ver­si­teit), J. Maasen (diaconie bisdom Rotter­dam), W. Wage­naar (ABNAMRO), A. Siegmann (Weten­schap­pe­lijk Instituut van het CDA) hun kijk op het thema vanuit allerlei ver­schil­lende perspectieven. Diaken prof. dr. F. van Iersel ver­zorgde een re­flec­tie over de lezingen vanuit de sociale leer van de kerk. De con­fe­ren­tie vond 4 sep­tem­ber 2020 plaats in de Bavo­kathe­draal te Haar­lem.

Mgr. dr. J. Hendriks ver­zorgde het slot­woord en sprak de wens uit dat deze bij­een­komst zal bijdragen tot een ethisch han­de­len dat de men­se­lijke maat voor ogen houdt en wel met bij­zon­dere aan­dacht voor de schul­den­pro­ble­ma­tiek. De waar­dig­heid van de mens wil zeggen: je mag er zijn!

In eerste instantie zou deze bij­een­komst op de Zuid-As gehou­den wor­den. Maar de opkomst was zodanig groot dat werd uitgeweken naar de ka­the­draal. De ka­the­draal is immers een passende locatie om de the­ma­tiek van de Sociale Leer naar voren te brengen. Immers in de wegzen­ding aan het eind van elke vie­ring is de oproep vervat om het beeld van God zicht­baar te maken en zich in te zetten voor de naasten.

In het vierde kwar­taal verschijnt de bundel met alle lezingen en rele­vante do­cu­menten.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose