Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Kardinaal Ad Simonis overleden

gepubliceerd: woensdag, 2 september 2020
foto: Stephan van Rijt
Kardinaal Simonis was vaak te gast in de Bavokathedraal bij vieringen en concerten
Kardinaal Simonis was vaak te gast in de Bavokathedraal bij vieringen en concerten

Op 2 sep­tem­ber is overle­den Adrianus Johannes kar­di­naal Simonis, emeritus-aarts­bis­schop van Utrecht. Kar­di­naal Simonis is 88 jaar gewor­den. Hij woonde na zijn emeritaat enige tijd in het Brabantse Nieuwkuijk, in Mariapoli Mariënkroon van de Focolare­be­we­ging. De laatste jaren woonde hij in een zorg­cen­trum in Voorhout.

Curriculum Vitae

Ad Simonis werd 26 no­vem­ber 1931 geboren in een groot gezin te Lisse. Van kinds af aan wist hij al dat hij pries­ter wilde wor­den. Na zijn oplei­ding werd hij op 15 juni 1957 tot pries­ter gewijd voor Bisdom Rotter­dam. Na zijn wij­ding ging hij stu­de­ren in Rome waar in 1966 pro­mo­veerde. Daarna keerde hij terug naar Neder­land en werd hij kape­laan in Den Haag.

In 1970, op 39-jarige leef­tijd, werd hij on­ver­wacht benoemd tot bis­schop van Rotter­dam. De bis­schops­wij­ding volgde op 20 maart 1971. In 1983 wordt hij aarts­bis­schop van Utrecht en lei­der van de Neder­landse Kerk­pro­vin­cie. Op 25 mei 1985, het jaar van het bezoek van paus Johannes Paulus II aan Neder­land, volgde zijn kar­di­naalscreatie.

In 2007 ging kar­di­naal Simonis met welver­diend emeritaat en leefde hij in de Focolare-ge­meen­schap te Nieuwkuijk. De laatste jaren woonde hij in een zorg­cen­trum in Voorhout.

Per­soon­lijk in memoriam door mgr. Hendriks

Mgr. Hendriks heeft op Arsacal.nl een per­soon­lijk in memoriam ge­schre­ven. Hij heeft zowel de diaken- als de pries­ter­wij­ding ont­van­gen van -toen nog mon­seig­neur- Simonis.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose