Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Drie priesterwijdingen deze maand

Op 12, 13 en 26 september

gepubliceerd: vrijdag, 4 september 2020
v.l.n.r. Juan Andres Correa del Río, Mikel Palić en Javier Acuña Acuña
v.l.n.r. Juan Andres Correa del Río, Mikel Palić en Javier Acuña Acuña

We zijn verheugd u te kunnen mee­de­len dat er deze maand drie jon­ge­man­nen tot pries­ter zullen wor­den gewijd. De pries­ter­wij­ding stond dit jaar traditie­ge­trouw gepland voor de zater­dag na Pink­ste­ren, zater­dag 6 juni. Deze wij­dings­plech­tig­heid kon door de corona-maat­regelen echter niet door­gaan.

De wij­dings­kan­di­da­ten, vijf in totaal, wor­den nu ieder in een aparte vie­ring gewijd.
Paul Bindels is reeds gewijd op zater­dag 4 juli.

Javier Acuña Acuña

Javier Acuña Acuña is als volgende aan de beurt op zater­dag 12 sep­tem­ber. De vie­ring vangt aan om 17.00 uur. Javier komt uit Chili en is momenteel als diaken werk­zaam in de regio West-Friesland Zuid-oost.

Juan Andres Correa del Río

Juan Andres Correa del Río wordt een dag later gewijd op zon­dag 13 sep­tem­ber. Deze plech­tig­heid is even­eens om 17.00 uur. Juan Andres komt net als Javier uit Chili. Juan Andres is actief in de plaatsen Andijk, Onder­dijk, Medem­blik Wer­vers­hoof en Zwaag­dijk-Oost.

Mikel Palić

Mikel Palić wordt gewijd op zater­dag 26 sep­tem­ber. Zijn wij­ding is om 11.00 uur. Mikel komt uit Kroatië en werkt nu als diaken in 't Gooi.

De wij­dingen vin­den plaats in de ka­the­drale basiliek St. Bavo. Van­wege de corona-maat­regelen is het aantal plaatsen in de ka­the­draal beperkt waardoor alleen geno­dig­den de vie­ring kunnen bijwonen. Wel wor­den de vie­rin­gen live uitgezon­den via ka­the­draal TV. U bent van harte uit­ge­no­digd om de wij­dingen op deze manier toch mee te maken. Klik hier voor het kanaal van ka­the­draal TV.

Bert Glorie is als laatste aan de beurt op zater­dag 31 ok­to­ber. Hij zal in Heiloo wor­den gewijd. Op een later moment zullen wij u ver­der in­for­meren over deze wij­ding.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose