Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Twee vrouwen tot vicekanselier benoemd

gepubliceerd: dinsdag, 25 augustus 2020

Per 1 sep­tem­ber benoemt de Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, Mgr. Jan Hendriks, mw. drs. Lisette van Oordt en mw. Lizette Romijn MSc MA BA tot vicekanseliers van de curie. De benoe­mingen gel­den voor de periode van vijf jaar en maken deel uit van de nieuwe benoe­mingen binnen de curie sinds het aantre­den van Mgr. Hendriks als Bis­schop.

Beide vicekanseliers zijn werk­zaam als coördinator van meer­dere kern­pro­ces­sen binnen het bisdom, zoals de bis­schop­pe­lijke machti­gingen en de bestuursbenoe­mingen. Als vicekanselier zullen zij daar­naast direct onder­steunend zijn aan de bis­dom­staf, met bij­zon­dere aan­dacht voor com­mu­ni­ca­tie en media.

Lisette van Oordt

Lisette van Oordt (61) is per 1 juli 2020 werk­zaam voor de curie. Hier­voor was zij werk­zaam bij de r.-k. pa­ro­chie Maria, Sterre der Zee te Den Haag en als HR-mana­ger bij Smit Draad. Lisette stu­deerde psycho­lo­gie aan de Uni­ver­si­teit van Leiden. Zij is als leek aan God toegewijd in het celi­baat binnen de Ge­meen­schap Emmanuel.

Lizette Romijn

Lizette Romijn (33) is sinds 1 mei 2016 werk­zaam voor de curie. Hier­voor werkte zij aan de Uni­ver­si­teit van Leiden en als maat­schap­pe­lijk werker in de Jeugd­zorg. Lizette stu­deerde psycho­lo­gie en gods­dienstweten­schap aan de Uni­ver­si­teit van Leiden en behaalde recent cum laude haar bachelor in de theo­lo­gie aan de Uni­ver­si­teit van Tilburg. Zij is als vrij­wil­li­ger actief binnen haar eigen pa­ro­chie.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose