Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Actie - Kerken weer open

gepubliceerd: maandag, 6 juli 2020

Met behulp van posters en animaties ten behoeve van web­si­tes en sociale media, heeft Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam een actie opgezet om gelo­vi­gen er op te atten­de­ren dat het weer moge­lijk is om fysiek naar de kerk te gaan en deel te nemen aan de Eucha­ris­tie­vie­ringen.

Door de corona­maat­re­ge­len die wer­den af­ge­kon­digd was het van de ene op de andere dag onmoge­lijk om vie­rin­gen fysiek in de kerk bij te wonen. Vele pa­ro­chies zijn ver­vol­gens live de vie­rin­gen gaan uitzen­den op sociale media en YouTube, zo ook de vie­rin­gen in de Ka­the­drale Basiliek van Sint Bavo te Haar­lem op Ka­the­draal-TV. Aan de tellers te zien werd hier veel gebruik van gemaakt en de reacties waren bijna allemaal posi­tief. Hulde aan de techneuten die vaak vrijwillig en ten koste van menige vrije uren in de weeken­den hun expertise hebben ingezet.

Met de ver­soe­pe­ling van de maat­regelen per 1 juli is het voor steeds meer mensen moge­lijk om voor vie­rin­gen en gebed fysiek in de kerken samen te komen en zo moge­lijk ter communie te gaan. Daarom heeft het bisdom een drietal animaties en een poster laten ont­wik­ke­len om de gelo­vi­gen weer aan te moe­digen om weer naar de kerk te komen. Het is de bedoeling dat deze animaties op pa­ro­chie­web­sites en diverse sociale media wor­den verspreid.

Download

Klik op een van de links om de animatie in de gewenste kleur te down­loa­den. Als de browser de animatie meteen ver­toont, gebruik dan de rechter muis­knop om het contextmenu te openen. Kies ver­vol­gens voor de optie Koppeling opslaan als... of iets van gelijke strek­king om het mp4-bestand te down­loa­den.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose