Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nieuw bericht uit Bisdom Hyderabad

gepubliceerd: maandag, 6 september 2010

Bisdom Hyderabad PakistanOns bisdom on­der­houdt al decennialang een vriend­schaps­band met het bisdom Hyderabad (Pakistan). Pater Nico Schipper houdt ons op de hoogte van de situatie ter plekke. Chris­te­nen behoren vooral tot lage kaste stammen en hebben niet veel te ver­wach­ten van over­heids­hulp. Zij zoeken hun toevlucht bij hun families die even onbe­mid­deld zijn. Op het bisdom Hyderabad wordt dan ook een groot beroep gedaan, zowel voor directe nood­hulp als voor wederop­bouw.

Door het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam is voor­ge­steld de vraag om een fonds voor wederop­bouw ten behoeve van het bisdom Hyderabad op te nemen als project in de bis­schop­pe­lijke Ad­vents­ac­tie.

Hier­on­der de tekst van de mail van pater Nico Schipper:

De situatie voor ons bisdom is de afgelopen week sterk ge­wij­zigd omdat nu meer gebie­den onder water zijn gelopen. Er zijn nu een viertal plaatsen waar ook een niet onbedui­dende groep Chris­te­nen zijn getroffen. Dat zijn Kotri dat naast Hyderabad ligt maar dan net aan de andere kant van de rivier de Indus. Zo’n 40 families (Punjabi Chris­te­nen) in het lage deel van de stad hebben hun huis onder water staan. Daar­naast, maar dat is op het platte land rondom Kotri zijn er nogal wat Kutchi Kolhi families van wie de huizen en de oogst onder water staan. Een aantal van hen zijn Chris­te­nen of hebben kontakt met de mensen van het Kutchi Kolhi outreach team. Dat gebied loopt door van de omstreken van Kotri tot Tando Adam.

In Badin pa­ro­chie (mijn buur-pa­ro­chie in het zui­den) zijn ook weste­lijke delen van de pa­ro­chie de dichter bij de rivier liggen ondergelopen. Een Punjabi Chris­te­lijke ge­meen­schap die in Jati woont is zwaar getroffen en ook vele Parkari Kolhi families die in dat deel van de pa­ro­chie wonen. Het zuid-weste­lijke deel van mijn pa­ro­chie (wat dus grenst aan Badin pa­ro­chie) heeft nu ook met rivier-over­stro­ming te maken en een deel van mijn pa­ro­chi­anen (Parkari Kolhi's) woont daar.

Van de Kutchi Kolhi's en Parkari Kolhi's die voor het water huis en vel­den hebben moeten verlaten zijn er maar weinig die naar de officiele kampen zijn gegaan. Die ver­wach­ten niet dat ze daar geholpen zullen wor­den omdat ze tot de min­derheis-groepen behoren. In plaats daar­van zijn die vooral naar familie ver­trok­ken op de niet over­stroomde gebie­den.

In Matli pa­ro­chie hebben we daar plot­se­ling nu zwaar mee te maken omdat er dus veel Parkari families vanuit de over­stroomde delen van Badin pa­ro­chie en Matli pa­ro­chie zijn neergestreken bij verwanten die in Matli pa­ro­chie wonen en die kunnen deze "over­stro­ming" met familie leden niet aan.

Van diverse kanten is er geld toegezegd aan het bisdom om slacht­of­fers te helpen met nood voedsel hulp. De distributie op een eer­lijke en ge­con­tro­leerde manier zal erg moei­lijk zijn (een logis­tieke nachtmerrie) juist omdat onze tribale mensen zo verspreid wonen. Wat er na de eerste nood­hulp moet gebeuren is moei­lijk kwanti­ta­tief in te schatten, maar er zal hulp nodig zijn voor het wederop­bou­wen van huizen / hutten; het aanschaffen van zaad voor de nieuwe oogst, het aanschaffen van nieuw vee ter ver­van­ging van het vee dat is om­ge­ko­men enz. Hoeveel geld dat gaat kosten is op dit moment moei­lijk in te schatten maar tot nu toe is er nog geen geld gedo­neerd voor de "wederop­bouw-fase". Wat aan hulp gegeven kan wor­den zal zeer welkom zijn.

Pater Nico Schipper

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose