Bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Avond van Barmhartigheid

Los onderdeel van tienerkamp BreakOut

gepubliceerd: zaterdag, 27 juni 2020

Het hoogte­punt van tiener­kamp BreakOut is steevast de Avond van Barm­har­tig­heid. Een avond waarbij er aanbid­ding is van het Aller­hei­ligste en de moge­lijk­heid tot het ont­van­gen van het sacra­ment van de biecht.

Twee prach­tige manieren om God zelf te ont­moe­ten. We mogen naar Hem kijken en luis­te­ren. Dit hoogte­punt willen we niet voor ons­zelf hou­den maar delen met alle tieners. Daarom ben jij (of je nu wel of niet meedoet aan BreakOut) van harte welkom op dins­dag­avond 7 juli in Heiloo.

We beginnen de avond om 19.30 uur met een inlei­ding op de avond. Om 20.00 uur start de aanbid­ding tot een uur of 21.00 uur. De avond vindt plaats in de grote Bede­vaarts­ka­pel in het mid­den van het park van het Hhei­lig­dom Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo. Ver­schil­lende pries­ters zullen buiten zitten voor het sacra­ment van boete en ver­zoe­ning. Tijdens de aanbid­ding is er rus­tige ach­ter­grond­mu­ziek ter in­spi­ra­tie.

Wat te doen tij­dens een aanbid­ding?

De aanbid­ding kan soms wat saai lijken of mis­schien weet je niet goed wat je tij­dens dit uur van aanbid­ding kunt doen. Geen probleem. Je kunt naar voren lopen om een kaarsje op te steken of een gebeds­in­ten­tie op te schrijven. Je kunt in de Bijbel lezen, bid­den of gewoon naar Jezus kijken en stil zijn. Het is een uit­daging maar juist de aanbid­ding leent zich er goed voor om te proberen eens te luis­te­ren naar God. Wat zegt Hij tegen jou door­heen jouw gevoelens, gedachten, gebe­den of mis­schien een Bijbel­tekst?

Mocht je het las­tig vin­den om invulling te geven aan deze avond, dan kun je altijd de zusters en andere be­ge­lei­ding vragen om jou wat op weg te helpen. Zij doen dat met liefde!

Details

wie: Alle tieners
wat: Avond van Barm­har­tig­heid
wanneer: dins­dag­avond 7 juli 2020
hoe laat: 19.30 tot 21.00 uur
waar: Bede­vaarts­ka­pel, Hei­lig­dom OLV ter Nood, Hoogeweg 65 Heiloo
aanmel­den: jonge­kerk.nl/nieuws­be­richten/tieners/avond-van-barm­har­tig­heid

 Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 10 april 2021Diocesane Alpha Youth
donderdag, 8 april 2021Q&A - Paul Graas - Middelmatigheid is zonde Video
dinsdag, 6 april 2021Speeddaten kloosterordes en godgewijde leven
donderdag, 11 maart 2021Jongerenonderzoek
donderdag, 18 februari 2021Vasten-caritasactie Jongerenplatform
donderdag, 18 februari 2021Netwerkdiner mentorschap
dinsdag, 2 februari 2021Mentorschap in het Jongerenpastoraat
dinsdag, 12 januari 2021Vier JongKatholiek webinars gepland
donderdag, 7 januari 2021Landelijk online tienergroepdag
maandag, 21 december 2020Evangelii Gaudium - Online boekclub
dinsdag, 24 november 2020Diocesane WJD voortaan op Christus Koning
donderdag, 5 november 2020Q&A met Marcel Poorthuis
zaterdag, 24 oktober 2020Duimen daar krijg je scheve tanden van Video
dinsdag, 20 oktober 2020Netwerkbijeenkomst - Weerstand
maandag, 19 oktober 2020Logo Wereldjongerendagen 2023 Fotoreportage Video
zondag, 11 oktober 2020Q&A met Martijn van Helvert Video
zaterdag, 3 oktober 2020‘De onbekende wereld van Jakob’ Video
donderdag, 10 september 2020Online cursus Liefde en Seksualiteit
dinsdag, 8 september 2020The Missionary School Video
dinsdag, 11 augustus 2020Q&A sessie over Maria VideoBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose