Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Priesterwijding Paul Bindels

Zaterdag 4 juli - 10.30 uur - Bavokathedraal Haarlem

gepubliceerd: woensdag, 24 juni 2020

Op zater­dag 4 juli 2020 zal diaken Paul Bindels door handopleg­ging en gebed door de Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, Mgr. dr. Jan Hendriks, tot pries­ter wor­den gewijd.

Online op Ka­the­draal-TV

De wij­dings­plech­tig­heid vindt plaats in de Ka­the­drale Basiliek van Sint Bavo, aan de Leidse­vaart te Haar­lem en begint om 10.30 uur. Het Ka­the­drale Kwartet zal muzikale mede­wer­king aan deze vie­ring verlenen. Gelet op het beperkte aantal plaatsen in de Ka­the­draal, van­wege de in acht te nemen an­der­halve meter afstand, is de vie­ring alleen voor geno­dig­den toe­gan­ke­lijk. De vie­ring wordt ook recht­streeks uitgezon­den via Ka­the­draal-TV.

In deze tijd van voor­be­rei­ding wordt u gebed voor de wij­de­ling gevraagd.

Nog vier pries­ter­wij­dingen

Op de zater­dag na Pink­ste­ren zou­den gebruike­lijk de pries­ter­wij­dingen plaats­vin­den. We kon­den ons verheugen op vijf wij­de­lin­gen. Door de situatie rondom het corona­vi­rus was dat helaas niet moge­lijk. De kan­di­da­ten wor­den nu afzon­der­lijk gewijd. Hier­on­der vindt u alvast de data van de andere wij­dingsplech­tig­he­den.

wij­de­ling datum tijd plaats
Javier Acuna Acuña Zater­dag 12 sep­tem­ber 17.00 uur Ka­the­draal Haar­lem
Juan Andrés Correa del Río Zondag 13 sep­tem­ber 17.00 uur Ka­the­draal Haar­lem
Mikel Palić Zater­dag 26 sep­tem­ber 11.00 uur Ka­the­draal Haar­lem
Bert Glorie Zater­dag 31 ok­to­ber 12.00 uur Hei­lig­dom O.L. Vrouw ter Nood HeilooBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose