Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Heiligheid: wat zou Jezus van mij vragen?

Nieuwe video van Katholiekleven.nl

gepubliceerd: zaterdag, 20 juni 2020
foto: Videoframe Katholiekleven.nl
Heiligheid: wat zou Jezus van mij vragen?

Paus Fran­cis­cus roept gelo­vi­gen op tot hei­lig­heid in de wereld van vandaag. Edwin en Wilma Groot zijn getrouwd en hebben samen vier kin­de­ren. Wilma werkt als wijkverpleeg­kun­dige en Edwin is ingenieur. In hun leven speelt hei­lig­heid een grote rol. Als ze voor een keuze staan, vragen ze zich af wat Jezus wil dat zij kiezen.

“Dat is na­tuur­lijk niet: kies ik een appel of een banaan?” ver­telt Edwin. “Dan kies je gewoon waar je zin in hebt. Maar wat moei­lijkere vragen of dingen waar je stil bij staat dan denk je wel: wat zou Jezus van mij vragen, welke keuze wil Hij dat ik maak? Vroe­ger had je van die pols­bandjes: what would Jesus do?

Paus Fran­cis­cus schrijft over de roe­ping tot hei­lig­heid in het dage­lijks leven in zijn en­cy­cliek ‘Gaudete et exsultate’ (2018). Hij geeft daarin de zalig­spre­kingen een be­lang­rijke plek en zegt dat hei­lig­heid in je dage­lijks leven onder meer is: arm zijn in het hart. We wor­den opge­roe­pen om gelijk­vormig te wor­den aan Jezus, die “arm is gewor­den, terwijl Hij rijk was” (2 Korintiërs 8, 9).

Edwin en Wilma ver­tellen hoe zij dit meemaken in hun werk en gezin. Arm zijn in het hart heeft te maken met de keuzes die je maakt, ver­tellen ze, met fouten kunnen toe­ge­ven, de erva­ring dat God je helpt en dat je er voor elkaar mag zijn.

Video

Ansicht­kaarten

In de en­cy­cliek ‘Gaudete et exsultate’ geeft paus Fran­cis­cus de zalig­spre­kingen een be­lang­rijke plek. Katho­liek­le­ven.nl maakte er ansicht­kaarten van die pa­ro­chies gratis kunnen opvragen. De video’s en de ansicht­kaarten zijn een samen­wer­king tussen Katho­liek­le­ven.nl en het Centrum voor Pa­ro­chie­spi­ri­tua­li­teit.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose