Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

TV-Mis Sacramentsdag en Geloofsgesprek met Mgr. Punt

Zondag 14 juni - 9.45 uur - NPO2

gepubliceerd: zaterdag, 13 juni 2020

De Eucha­ris­tie­vie­ring in de Ka­the­drale Basiliek van Sint Bavo te Haar­lem zal op Sacra­ments­dag, zon­dag 14 juni, live wor­den uitgezon­den om 10.00 uur op NPO2. Voor­af­gaand om 9.45 uur is het weke­lijkse Geloofs­ge­sprek dit keer met emeritus bis­schop Jozef Punt.

Heilige Communie

Tot 1 juli is het aantal kerk­gan­gers nog beperkt tot 30. Maar ook op de week­da­gen kunnen de kerk­gan­gers aan de heilige communie deel­ne­men. In de ka­the­draal is alles voor­be­reid: er staat een communie-tafel klaar, waar­dig aan­ge­kleed met een hoestscherm en passende ruimte om de hand uit te steken voor het ont­van­gen van de heilige communie. Speciale mooie en waar­dige ‘tenacula's’ zijn binnengeko­men om de heilige communie mee uit te reiken. In het mid­denpad zijn stippen op de vloer aan­ge­bracht die de com­mu­ni­can­ten dui­de­lijk maken welke afstand ze aan moeten hou­den; banken zijn afgezet met koor­den, er is een keurige beweg­wij­zering aan­ge­bracht en er staat ontsmet­tings­mid­del klaar. Kortom, vrij­wil­li­gers hebben zich gewel­dig ingezet om alles mooi en waar­dig voor te berei­den.

Geloofs­ge­sprek met bis­schop Punt

Deze zon­dag zal de TV-Mis dus wor­den vooraf­ge­gaan door een afscheids­ge­sprek van Leo Fijen met bis­schop Jozef Punt. Gelukkig maakt mgr. Punt het weer een stuk beter op het moment. Het bisdom hoopt nog een keer een mooie afscheids­vie­ring te kunnen hou­den. Voorlopig staat in ieder geval een vespers met het kapit­tel gepland op de dag van zijn 25-jarig bis­schops­jubi­leum, die door ka­the­draal-TV live wordt uitgezon­den (woens­dag 1 juli vanaf 16.00 uur).

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose