Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Zaterdagmiddagconcerten Bavokathedraal

Zaterdag 4 juli t/m zaterdag 26 september

gepubliceerd: vrijdag, 12 juni 2020

In de Ka­the­drale Basiliek van Sint Bavo te Haar­lem zal dit jaar voor de 47e keer een serie zater­dag­mid­dag­con­certen wor­den gehou­den rond het inter­na­tio­naal befaamde Wil­li­brordusorgel. Onder de titel ‘Inter­na­tio­nale Orgelzomer’ staan der­tien concerten gepland van 4 juli t/m 26 sep­tem­ber.

De toegang is gratis, wel vragen we om een vrij­wil­lige bijdrage naar vermogen bij de uitgang.

Twee Franse com­po­nisten

Dit seizoen wordt er speciale aan­dacht besteed aan twee Franse com­po­nisten die bei­den 150 jaar gele­den zijn geboren:

  • Louis Vierne, de blinde organist van de Notre-Dame in Parijs, die vooral bekend­heid verwierf als voortzetter van de symfo­nische orgel­school met op klassieke leest ges­truc­tu­reerde orgelsymfonieën, maar zich ander­zijds ook ont­popte als de meester van het impressionisme op het orgel, met name in zijn Pièces de Fantaisie.
  • Charles Tournemire, die zich in zijn com­po­si­ties vooral heroriënteerde op de vrije vormen en ritmes en op de modali­teiten van het gre­go­ri­aans.

Verplichte reserve­ring

Nieuw is dat u, van­wege over­heids­voor­schrift, om een concert te kunnen bezoeken wel dient te reserveren. Dat kan op drie manieren:

  1. Online via de web­si­te: www.koepel­kathe­draal.nl
  2. Door het sturen van een e-mail: concerten@rkbavo.nl
  3. Door het inspreken van een bericht op de reserve­ringslijn: 06-82887803

Bij reserve­ring per e-mail of per tele­foon dient u de volgende gegevens achter te laten:

  • uw naam
  • het aantal plaatsen dat u wilt reserveren
  • de datum van het concert waar naartoe u wilt komen
  • uw tele­foon­num­mer

Wezens van de ka­the­draal

Een bezoek aan een Zater­dag­mid­dag­con­cert kan ook wor­den gecom­bi­neerd met een bezoek aan het eve­ne­ment ‘Wezens van de ka­the­draal’ (laatste moge­lijk­heid voor de combinatie om 14.45 uur), waarvoor even­eens ge­re­ser­veerd kan wor­den op de web­si­te www.koepel­kathe­draal.nl

Pro­gram­ma

Datum Solist Pro­gram­ma
4 juli Jörg Hannes Hahn
(Stuttgart, D)
J.S. Bach, Georg Muffat, Vierne, Bengt Hambraeus, Reger
11 juli Jaap Zwart Rinck, Vierne (Symf. 3), Tournemire
18 juli Ton van Eck Vierne (Symf. 5, Carillon)
25 juli Matteo Imbruno Liszt (Ad nos)
1 au­gus­tus Jean-Pierre Steijvers &
Hiroko Inoue (Osaka, J)
Bach, Rachmaninoff, Merkel, Vierne
8 au­gus­tus Willem Hörmann Vierne, Tournemire, Widor (Symf. 6)
15 au­gus­tus Tobias Horn (Stuttgart, D) Bach, Vierne, Tournemire, Dupré (Psaume XVIII)
22 au­gus­tus Stefano Pellini (Modena, IT) C. Franck, M. E. Bossi, O. Respighi
29 au­gus­tus Nicolò Sari (Venetië, IT) Bach, Rinck, Vierne, Franck, Petrali
5 sep­tem­ber Marc Fitze (Bern, CH) Vierne (Symf. 2), Hans-Peter Graf
12 sep­tem­ber Stephan van de Wijgert, o.a. Vierne (Symf. 6)
19 sep­tem­ber Tjeerd van der Ploeg Leo Sowerby (Pageant of autumn), Charles Tournemire
26 sep­tem­ber
 
Ton van Eck m.m.v.
Maarten Elzinga &
Arthur Kerklaan, trompet
 
Vierne (symf. 1), werken voor 2 trompetten & orgel van Langlais, Reichel & Gardner

Meer in­for­ma­tie

 

Willibrordusorgel Bavokathedraal Haarlem

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose