Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Online tienerdag - Create

Zaterdag 13 juni - 10.00 uur - Kathedraal-TV

gepubliceerd: woensdag, 10 juni 2020

Dé tiener­dag; het wordt steeds meer een begrip. Een dag om te beseffen ik ben niet alleen in het geloof. Dit jaar kunnen we niet fysiek bij elkaar komen in grote getale, daarom krijgt de dag iets anders vorm. Vanuit je eigen woon­plaats kun je op zater­dag 13 juni met je eigen tiener­groep meedoen aan de tiener­dag 2020 met het thema ‘Create’!

Tiener­groepcompetitie

Op zater­dag 13 juni strijd je met jouw tiener­groep mee voor de titel 'Ori­gi­neelste en crea­tiefste tiener­groep 2020'. Vanuit het hoofd­kantoor in Haar­lem krijg je opdrachten toe­ge­stuurd. Aan jou en jouw groeps­ge­no­ten de uit­daging om zo crea­tief, ludiek en ori­gi­neel moge­lijke foto's en filmpjes te maken. Hiermee verdien je punten en met kennnis­vra­gen kun je deze punten ver­dub­belen. Dus ieder van jullie is nodig om zoveel moge­lijke punten voor jouw groep binnen te halen.

Uiter­aard zijn alle opdrachten coronaproof! De opdrachten zijn vanuit huis te maken, de groep hoeft niet bij elkaar te komen. Mag wel met an­der­halve meter afstand. Dat is aan de groep zelf om keuzes in te maken.

Create

De schep­ping, de mens als kroon op de schep­ping, de mens als even­beeld van de Schepper. Wie heeft jou gemaakt? Wie heeft jou jouw sproetjes gegeven, jouw eigen­wijs­heid, jouw spontani­teit? Jouw Schepper heeft jouw unieke combinatie van wie jij bent zorg­vul­dig samen­ge­steld. Wat zegt een beeld over zijn kunste­naar of een muziek­stuk over zijn com­po­nist? Wat zegt de mens over zijn Schepper?

En hoe zit het eigen­lijk met jouw creativi­teit en gave om te scheppen?

Pro­gram­ma

10.00 uur: Ge­za­men­lijke ope­ning via een live­stream vanuit de Bavo met een catechese en uitleg van de eerste opdracht.
12.30 uur: Update via de live­stream met beel­den van de eerste ingestuurde filmpjes en foto's
15.30 uur: Terug­blik en bekendma­king win­naar via de live­stream

Tussen 10.30 en 15.00 uur hebben jullie de tijd om de opdrachten te maken. Je hebt steeds vijf opdrachten open staan waar je uit kunt kiezen. Je hoeft niet de gehele tijd bezig te zijn met de opdrachten. Minimale speel­tijd is an­der­half uur.

Aanmel­den

Meld je als tiener­groep aan door de naam van je tiener­groep en van de coördinator te mailen naar tiener­dag2020@gmail.com

Heb je geen tiener­groep, maar zou je wel mee willen doen: stuur ook een mail en dan voegen we jullie samen tot een groep. Tieners mogen ook zelf een team sa­men­stel­len!

Live­stream


Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023Onvergetelijk
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zondag
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zaterdag
vrijdag, 4 augustus 2023WJD fotoserie vrijdag
vrijdag, 4 augustus 2023Pelgrim in LissabonBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose