Bisdom Haarlem-Amsterdam


Benoeming vicaris-generaal en vicaris

gepubliceerd: vrijdag, 5 juni 2020

Op vrij­dag 5 juni 2020 heeft de bis­schop, Mgr. dr. J.W.M. Hendriks, enige benoe­mingen in de dio­ce­sane curie bekendgemaakt. Nu hij op 1 juni jongst­le­den dio­ce­saan bis­schop is gewor­den, moest voor­zien wor­den in de functie van vica­ris-generaal.

Bart Putter

Voor de functie van vica­ris-generaal heeft hij dr. B.J. Putter gevraagd, reeds werk­zaam bij het bisdom als kanselier, en daar­naast als pastoor van de pa­ro­chies van Haar­lem&BOAZ waartoe de ka­the­draal behoort. Hij blijft tevens pastoor van deze pa­ro­chies.

André van den Hout

De functie van kanselier zal wor­den over­ge­no­men door kanun­nik dr. A.J.T. van den Hout. Deze is officiaal van de ker­ke­lijke recht­bank van het bisdom, en zal ook bis­schop­pe­lijk vica­ris voor kerk­rechte­lijke aan­ge­le­gen­he­den wor­den. Met zijn grote des­kun­dig­heid op het gebied van canoniek recht zal hij een waarde­volle aan­vul­ling vormen op het bestuur van het bisdom.

Eric Fennis

Drs. Eric Fennis, die vorig jaar tot pries­ter is gewijd, heeft te kennen gegeven zich nu meer op het pas­to­raat te willen richten. Hij zal een aantal taken voor het bisdom blijven doen.

Personalia en brief

Hier­on­der vindt u enige personalia van de beide vica­rissen en de brief waar­mee de bis­schop deze benoe­mingen heeft bekendgemaakt.

Overhan­diging benoe­mings­brie­ven

Bart Putter en André van den Hout ont­van­gen de benoe­mings­brie­ven uit de han­den van Mgr. Hendriks.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose