Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

WJD Madrid catecheseprogramma’s beschikbaar

gepubliceerd: zaterdag, 21 augustus 2010

WJD Madrid catechese programma’s beschikbaarSinds vandaag zijn er vanaf de web­si­te www.jong­bisdom­haarlem.nl/wjd vier catechese­pro­gram­ma's te down­loa­den, die jon­ge­ren­groepen (al dan niet in oprich­ting) kunnen gebruiken ter voor­be­rei­ding op de Wereld­jon­ge­ren­da­gen (WJD) 2011 in Madrid. De pro­gram­ma's zijn ont­wik­keld door cateche­tisch mede­wer­ker Hans Bosma, verbon­den aan de St. Martinus­paro­chie te Almere.

Impuls

De pro­gram­ma's zijn een hulp­mid­del voor jon­ge­ren in een regio of groep om zich voor te berei­den om de WJD in Madrid. De pro­gram­ma's bevatten in­for­ma­tie over de WJD zelf en het thema van de WJD en bevor­de­ren dat jon­ge­ren elkaar leren kennen. Zo wordt de groeps­vor­ming in de regio's ge­sti­mu­leerd. Het bisdom hoopt door middel van de WJD - en de voor­be­rei­ding op de reis en het traject erna - het jon­ge­ren­pas­to­raat in veel regio's een impuls te geven.

Thema van de WJD

Hans Bosma, die het ma­te­ri­aal heeft ge­schre­ven, zegt hierover het volgende": "In deze pro­gram­ma’s ben ik uit­ge­gaan van het thema van de WJD. Gewor­teld en opge­bouwd in Jezus Christus, standvas­tig in het geloof. Op de drie ele­menten vanuit het thema hebben we een inlei­ding ge­schre­ven die een relatie heeft met de WJD en daar­naast is het thema uit­ge­werkt met enkele werk­vor­men. Daar­naast is er een pro­gram­ma ge­schre­ven voor een intro­duc­tie­avond waar de deel­ne­mers zich op leuke wijze aan elkaar kunnen voor­stel­len. Na­tuur­lijk is er ruimte voor eigen inbreng."

Niet veel voor­be­rei­ding

De pro­gram­ma's zijn ge­schre­ven voor jon­ge­ren van 16-30 jaar en een vrij­wil­li­ger of pastor met erva­ring in het be­ge­lei­den van jon­ge­ren­groepen kan de pro­gram­ma's zon­der al te veel voor­be­rei­ding gebruiken. De pro­gram­ma's zijn te down­loa­den via www.jong­bis­domhaarlem.nl/wjd onder het kopje 'voor­be­rei­ding'.

Meer weten over de reis van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam naar de WJD?

Het bisdom or­ga­ni­seert van 10 t/m 23 au­gus­tus een reis naar de WJD in Madrid met als naam MeetMe@Madrid. Alle jon­ge­ren van 16-30 jaar uit het bisdom zijn van harte uit­ge­no­digd zich aan te sluiten. Meer in­for­ma­tie over de reis en in­schrij­ven (vanaf 1 sep­tem­ber) kan via www.jong­bis­domhaarlem.nl/wjd
Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023Onvergetelijk
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zondag
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zaterdag
vrijdag, 4 augustus 2023WJD fotoserie vrijdag
vrijdag, 4 augustus 2023Pelgrim in Lissabon
vrijdag, 4 augustus 2023WJD fotoserie donderdag
woensdag, 2 augustus 2023WJD fotoserie woensdag
woensdag, 2 augustus 2023WJD fotoserie Openingsviering
dinsdag, 1 augustus 2023Fatima en aankomst Lissabon
dinsdag, 1 augustus 2023WJD fotoserie Fatima
zondag, 30 juli 2023Op weg naar Portugal
zaterdag, 29 juli 2023Pelgrimerend door het leven
donderdag, 27 juli 2023We zijn vertrokken
dinsdag, 25 juli 2023WJD pelgrims vertrekken woensdag naar Lissabon
woensdag, 5 juli 2023Wereldjongerendagen Lissabon in cijfers
maandag, 3 juli 2023Meet & Greet the Lord - Under the StarsBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose