Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

WJD Madrid catecheseprogramma’s beschikbaar

gepubliceerd: zaterdag, 21 augustus 2010

WJD Madrid catechese programma’s beschikbaarSinds vandaag zijn er vanaf de web­si­te www.jong­bisdom­haarlem.nl/wjd vier catechese­pro­gram­ma's te down­loa­den, die jon­ge­ren­groepen (al dan niet in oprich­ting) kunnen gebruiken ter voor­be­rei­ding op de Wereld­jon­ge­ren­da­gen (WJD) 2011 in Madrid. De pro­gram­ma's zijn ont­wik­keld door cateche­tisch mede­wer­ker Hans Bosma, verbon­den aan de St. Martinus­paro­chie te Almere.

Impuls

De pro­gram­ma's zijn een hulp­mid­del voor jon­ge­ren in een regio of groep om zich voor te berei­den om de WJD in Madrid. De pro­gram­ma's bevatten in­for­ma­tie over de WJD zelf en het thema van de WJD en bevor­de­ren dat jon­ge­ren elkaar leren kennen. Zo wordt de groeps­vor­ming in de regio's ge­sti­mu­leerd. Het bisdom hoopt door middel van de WJD - en de voor­be­rei­ding op de reis en het traject erna - het jon­ge­ren­pas­to­raat in veel regio's een impuls te geven.

Thema van de WJD

Hans Bosma, die het ma­te­ri­aal heeft ge­schre­ven, zegt hierover het volgende": "In deze pro­gram­ma’s ben ik uit­ge­gaan van het thema van de WJD. Gewor­teld en opge­bouwd in Jezus Christus, standvas­tig in het geloof. Op de drie ele­menten vanuit het thema hebben we een inlei­ding ge­schre­ven die een relatie heeft met de WJD en daar­naast is het thema uit­ge­werkt met enkele werk­vor­men. Daar­naast is er een pro­gram­ma ge­schre­ven voor een intro­duc­tie­avond waar de deel­ne­mers zich op leuke wijze aan elkaar kunnen voor­stel­len. Na­tuur­lijk is er ruimte voor eigen inbreng."

Niet veel voor­be­rei­ding

De pro­gram­ma's zijn ge­schre­ven voor jon­ge­ren van 16-30 jaar en een vrij­wil­li­ger of pastor met erva­ring in het be­ge­lei­den van jon­ge­ren­groepen kan de pro­gram­ma's zon­der al te veel voor­be­rei­ding gebruiken. De pro­gram­ma's zijn te down­loa­den via www.jong­bis­domhaarlem.nl/wjd onder het kopje 'voor­be­rei­ding'.

Meer weten over de reis van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam naar de WJD?

Het bisdom or­ga­ni­seert van 10 t/m 23 au­gus­tus een reis naar de WJD in Madrid met als naam MeetMe@Madrid. Alle jon­ge­ren van 16-30 jaar uit het bisdom zijn van harte uit­ge­no­digd zich aan te sluiten. Meer in­for­ma­tie over de reis en in­schrij­ven (vanaf 1 sep­tem­ber) kan via www.jong­bis­domhaarlem.nl/wjd
Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
zondag, 7 november 2021Pausboodschap Wereldjongerendag
woensdag, 27 oktober 2021Wereldjongerendag Haarlem
donderdag, 7 oktober 2021Datum WJD 2023 bekend
dinsdag, 14 september 2021Alpha Youth en Alpha Students
zondag, 6 juni 2021Nieuwe bezetting jongerenpastoraat
donderdag, 20 mei 2021Tienerkamp BreakOut - Testify
woensdag, 5 mei 2021Kathedraal TV - Q&A met Mirjam Spruit Video
zaterdag, 10 april 2021Diocesane Alpha Youth
donderdag, 8 april 2021Q&A - Paul Graas - Middelmatigheid is zonde Video
dinsdag, 6 april 2021Speeddaten kloosterordes en godgewijde leven
donderdag, 11 maart 2021JongerenonderzoekBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose