Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Thema Verhalen vertellen

Zondag 24 mei - Wereldcommunicatiedag

gepubliceerd: woensdag, 20 mei 2020

Zondag 24 mei is Wereld­com­muni­ca­tie­dag. Paus Fran­cis­cus kiest in zijn bood­schap voor deze dag voor het thema ‘verhalen ver­tellen’: “Omdat ik geloof dat wij om niet te verdwalen er behoefte aan hebben de waar­heid van mooie verhalen in te ademen: ge­schie­de­nissen die opbouwen, niet afbreken; ge­schie­de­nissen die helpen onze wor­tels te heront­dek­ken en om de kracht te vin­den om samen ver­der te gaan.”

In zijn bood­schap voor deze 54e Wereld­com­muni­ca­tie­dag schrijft paus Fran­cis­cus dat wij ‘in de ver­war­ring van stemmen en berichten die ons omgeven, behoefte hebben aan een men­se­lijk verhaal dat ons ver­telt over ons en het mooie dat in ons woont. Een verhaal dat met teder­heid naar de wereld en wat er gebeurt weet te kijken; dat ver­telt over ons deel zijn van een levend net­werk; dat de vervlech­ting van de dra­den open­baart waar­mee wij met elkaar zijn verbon­den.’

Ge­schie­de­nis van levens­ver­halen

De paus noemt binnen het genoemde thema de Heilige Schrift een Ge­schie­de­nis van levens­ver­halen. “Zij toont ons vanaf het begin een God die schepper en tege­lijker­tijd ver­teller is. Hij spreekt immers zijn Woord en de dingen bestaan (vgl. Gen. 1). Door zijn ver­tellen roept God de dingen tot leven en schept op het hoogte­punt man en vrouw als zijn vrije gespreks­part­ners, samen met Hem voort­bren­gers van ge­schie­de­nis.”

Paus Fran­cis­cus ziet de Bijbel als de grote liefdesge­schie­de­nis tussen God en de mens­heid, met in het middel­punt Christus: “Zijn ge­schie­de­nis brengt de liefde van God voor de mens en tege­lijker­tijd de ge­schie­de­nis van de liefde van de mens voor God tot vervulling. De mens zal zo van geslacht tot geslacht ge­roe­pen wor­den de meest veelzeggende episo­den van deze Ge­schie­de­nis van levens­ver­halen te ver­tellen, verhalen die in staat zijn de bete­ke­nis van wat is gebeurd, mee te delen.”

Download
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose