Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Online Open Dag Bonifatiusinstituut

Zaterdag 2 mei - 10.30 tot ~12.30 uur

gepubliceerd: vrijdag, 1 mei 2020

Door het corona­vi­rus or­ga­ni­seert het Boni­fa­tius­in­sti­tuut dit jaar in plaats van een fysieke een Online Open Dag op zater­dag 2 mei via de live­stream van de ka­the­draal.

Wil je sterker staan in jouw geloof, krachti­ger om anderen te helpen hun weg te vin­den in het geloof? Volg dan de Open Dag! De dag begint om 9.00 uur met een Eucha­ris­tie­vie­ring; het pro­gram­ma van de Open Dag begint om 10.30 uur. Het ma­te­ri­aal van de Open Dag blijft digi­taal be­schik­baar via de web­si­te van het Boni­fa­tius­in­sti­tuut en het youtube-kanaal van de ka­the­draal.

Op de Open Dag kun je kennis­ma­ken met het St. Boni­fa­tius Instituut, het studie- en vor­mings­cen­trum van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, dat ook open staat voor belang­stel­len­den van elders. Van harte welkom!

Pro­gram­ma

Vanaf 10.30 uur bie­den we een pro­gram­ma, waarin stafle­den Jörgen Vijgen (directeur), vica­ris Bruggink en Diederik Wienen (studieprefect) uitleg geven over de opzet van de studie en moge­lijk­he­den die de studie biedt.

Een aantal stu­den­ten, Lisette de Block, Patrick Gunther en Hein van Bon ver­tellen over hun motivatie voor de studie en hun erva­ringen (zie ook de teaser bij dit bericht). Daar­naast zal een van de spi­ri­tu­aals van de oplei­ding, pastoor Bernard Zweers wat ver­tellen over het aspect van de gees­te­lij­ke be­ge­lei­ding van de stu­den­ten.

We proberen ook een chatsessie te or­ga­ni­se­ren, waarvoor u uw vragen kunt indienen, die dan door de studieprefect Diederik Wienen beant­woord zullen wor­den. (Nadere in­for­ma­tie over hoe we dit gaan doen volgt)

Teaser

In­for­ma­tie

Wanneer u meer in­for­ma­tie wenst kunt u met uw vragen terecht bij de studieprefect Drs. Diederik Wienen via e-mail: dwienen@tilten­berg.org of tele­fo­nisch 06 - 8325 7925.

Tijdlijn (glo­baal)

9.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring Bavo­kathe­draal
10.30 uur welkom door Diederik Wienen en intro­duc­tie door Jörgen Vijgen
10.45 uur video over de Tilten­berg, de locatie waar Boni­fa­tius­in­sti­tuut geves­tigd is
11.00 uur Wat zijn de moge­lijk­he­den voor theo­lo­gie stu­de­ren op het Boni­fa­tius­in­sti­tuut (studieprefect D. Wienen)
11.15 uur Welke moge­lijk­he­den geeft de studie je? (vica­ris Bruggink)
11.30 uur Drie stu­den­ten (Patrick Gunther, Lisette de Blonk, Hein van Bon) over hun motivatie voor de studie en hun erva­ringen op het Boni­fa­tius­in­sti­tuut
11.50 uur theo­lo­gie stu­de­ren in context katho­liek geloof en het aspect van de gees­te­lij­ke be­ge­lei­ding (door spi­ri­tu­aal Bernard Zweers)
12.00 uur chatsessie, waarin Diederik Wienen op vragen ingaatBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose