Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Online thema-avonden - de zin van het lijden

Dinsdagen 5, 12 en 19 mei - 19.30 uur - ZOOM Jongerenpastoraat

gepubliceerd: donderdag, 23 april 2020

Het Jon­ge­ren­pas­to­raat gaat na Pasen het thema ‘Wat is de zin van het lij­den’ ver­die­pen tij­dens enkele online thema-avon­den. In ver­band met de corona­maat­re­ge­len wor­den nieuwe ac­ti­vi­teiten ont­wik­keld die via in­ter­net kunnen wor­den gevolgd.

Wat is de zin van het lij­den?

Het lij­den komt overal in de ge­schie­de­nis voor en vindt overal ter wereld plaats. In een men­sen­le­ven is het lij­den niet te ontwijken. Dichtbij of ver weg, je krijgt het mee. Bepaald lij­den wordt je aan­ge­daan, maar ander lij­den over­komt je zoals de Corona-epidemie die de wereld even op z’n kop zet. Of je nu zelf ziek bent door het corona-virus, je buurman of je helemaal niemand kent, we lij­den ge­za­men­lijk onder de beperkende maat­regelen die ons zijn opgelegd. Maar naast dit ge­za­men­lijk lij­den, heeft ieder ook z’n eigen per­soon­lijk leed. Of je nu geadop­teerd bent, je ouders ge­schei­den zijn, je gepest bent of aan een mentale ziekte lijdt, we krijgen allemaal wel een portie leed over ons heen. Maar wat is de zin van al dat lij­den en als er een God is waarom is er dan zoveel leed?

Paus Johannes Paulus II

Deze vragen zijn vast niet nieuw voor je. Zeker met de pandemie van vandaag de dag komen deze vragen mis­schien nog wel meer naar boven. Na­tuur­lijk heeft de katho­lie­ke kerk hier over nage­dacht. In 1984 publi­ceerde Paus Johannes Paulus II de apos­to­lische brief ‘Salvifici doloris’ (heil­bren­gend lij­den) over de chris­te­lijke zin van het men­se­lijk lij­den. Hij was 19 toen de Tweede Wereld­oor­log in Polen uitbrak. Tijdens de oorlog heeft hij de oplei­ding tot pries­ter gevolgd en in 1946 is hij tot pries­ter gewijd. Tijdens zijn paus­schap werd er een aan­slag op hem gepleegd, welke hij overleefde. Drie jaar later kwam de en­cy­cliek over het lij­den uit, ge­schre­ven door een man die het nodige leed heeft doorstaan.

Gedurende deze thema-avon­den zullen ver­schil­lende sprekers in gaan op de inhoud van deze pau­se­lijke brief, maar daar­naast ver­tellen ze ook hun eigen verhaal hoe zij met het lij­den wat hun overkwam zijn omge­gaan. Per­soon­lijke verhalen rond een boeiende vraag.

Hoe en wanneer

Google Play
Apple App Store
  • dins­dag  5 mei
  • dins­dag 12 mei
  • dins­dag 19 mei
  • steeds van 19.30 tot ~20.30 uur

Er zal ge­bruik­ge­maakt gaan wor­den van het gratis pro­gram­ma ZOOM Cloud Meetings.
Laat je e-mail adres achter via info@jong­bis­domhaarlem.nl en ont­vang de uit­no­di­ging via ZOOM.

Lees de apos­to­lische brief Salvifici Doloris

De apos­to­lische brief Salvifici Doloris over het lij­den geeft een goed inzicht in het lij­den van Christus in Zijn kruis­dood. Het lezen van dit do­cu­ment is een mooie voor­be­rei­ding, met name ook in deze dagen naar Goede Vrij­dag en Pasen toe.

In­for­ma­tieGerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
zondag, 7 november 2021Pausboodschap WereldjongerendagBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose