Bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Wereldgezinsdagen en Wereldjongerendagen uitgesteld

Vanwege het coronavirus een jaar later

gepubliceerd: dinsdag, 21 april 2020

Maan­dag 20 april is door het Vati­caan bekend gemaakt dat de Wereld­ge­zins­da­gen en de Wereld­jon­ge­ren­da­gen beide met een jaar wor­den uit­ge­steld. Deze grote Rooms-Katho­lie­ke evene­menten waren res­pec­tie­ve­lijk gepland voor juni 2021 en voor au­gus­tus 2022. Dat schuift dus een jaar op in ver­band met het corona­vi­rus.

In een ver­kla­ring die maan­dag­mid­dag is vrijge­ge­ven, beves­tigt de directeur van de pers­dienst van de Heilige Stoel dat paus Fran­cis­cus dit besloten heeft in overleg met het Di­cas­te­rie voor Leken, Gezin en het Leven.

bij­een­komst plaats oude plan­ning nieuwe plan­ning
Wereld­ge­zins­da­gen Rome juni 2021 juni 2022
Wereld­jon­ge­ren­da­gen Lissabon au­gus­tus 2022 au­gus­tus 2023

Voor­be­rei­dingen

Het besluit is geno­men vanwege de hui­dige ge­zond­heids­si­tua­tie en de gevolgen daar­van voor de voor­be­rei­dingen op beide evene­menten we­reld­wijd, die vaak al meer dan een jaar van tevoren beginnen. Te denken valt dan aan het boeken van vliegreizen en hotels. Maar ook het moge­lijke risico voor het bijeen­bren­gen van jon­ge­ren en ge­zin­nen speelt een rol nu nog niet te zeggen valt hoe de situatie in ver­band met het corona­vi­rus zich ver­der zal ont­wik­ke­len.

Wereld­ge­zins­da­gen

De Wereld­ont­moe­ting van de Ge­zin­nen vindt om de drie jaar plaats:

 • 1994 - Rome, Italië
 • 1997 - Rio de Janeiro, Brazilië
 • 2000 - Rome, Italië
 • 2003 - Manilla, Filipijnen
 • 2006 - Valencia, Spanje
 • 2009 - Mexico-City, Mexico
 • 2012 - Milaan, Italié
 • 2015 - Philadelphia, VS
 • 2018 - Dublin, Ierland
 • 2022 - Rome, Italië

De bij­een­komst bevat telkens vijf onder­de­len: een inter­na­tio­naal theo­lo­gisch-pas­to­raal congres, een kin­dercongres, eucha­ris­tie­vie­ringen, een ont­moe­tings­feest met ge­tui­ge­nissen en de af­slui­ten­de vie­ring, die wordt voor­ge­gaan door een af­ge­zant van de paus, met kar­di­na­len, bis­schop­pen en pries­ters uit de hele wereld.

Wereld­jon­ge­ren­da­gen

De Wereld­jon­ge­ren­da­gen (WJD) vin­den om de twee à drie jaar plaats:

 • 1984 - Rome, Italië
 • 1985 - Rome, Italië
 • 1987 - Buenos Aires, Argentinië
 • 1989 - Santiago de Com­pos­tel­la, Spanje
 • 1991 - Częstochowa, Polen
 • 1993 - Denver, VS
 • 1995 - Manilla, Filipijnen
 • 1997 - Parijs, Frank­rijk
 • 2000 - Rome, Italië
 • 2002 - Toronto, Canada
 • 2005 - Keulen - Duits­land
 • 2008 - Sydney, Australië
 • 2011 - Madrid, Spanje
 • 2013 - Rio de Janeiro, Brazilië
 • 2016 - Krakau, Polen
 • 2019 - Panama-Stad, Panama
 • 2023 - Lissabon, Portugal

Zie ook: Dossier Wereld­jon­ge­ren­da­genGerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 24 oktober 2020Duimen daar krijg je scheve tanden van
dinsdag, 20 oktober 2020Netwerkbijeenkomst - Weerstand
maandag, 19 oktober 2020Logo Wereldjongerendagen 2023 Fotoreportage Video
zondag, 11 oktober 2020Q&A met Martijn van Helvert Video
zaterdag, 3 oktober 2020‘De onbekende wereld van Jakob’ Video
donderdag, 10 september 2020Online cursus Liefde en Seksualiteit
dinsdag, 8 september 2020The Missionary School Video
dinsdag, 11 augustus 2020Q&A sessie over Maria Video
maandag, 3 augustus 2020Infoavond nieuw seizoen The Missionary School Video
woensdag, 29 juli 2020Q&A sessie over Missie Video
dinsdag, 14 juli 2020Save the date - WJD@Home
zaterdag, 27 juni 2020Avond van Barmhartigheid
dinsdag, 23 juni 2020Aangepast tienerkamp BreakOut
dinsdag, 23 juni 2020Q&A-sessie met Mgr. Hendriks - De Eucharistie Video
woensdag, 10 juni 2020Online tienerdag - Create Video
woensdag, 10 juni 2020Q&A-sessie met Chiara van Voorst Video
donderdag, 21 mei 2020Jongerenplatform Live - De Walk & Talkshow Video
woensdag, 20 mei 2020Q&A-sessies - Jongerenpastoraat Video
maandag, 18 mei 2020Virtuele pelgrimage naar Echternach
dinsdag, 5 mei 2020Q&A-sessies - JongerenpastoraatBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose