Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Kerkklokken luiden op Eerste Paasdag

Om de opstanding van Christus te vieren

gepubliceerd: donderdag, 9 april 2020

De Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie vraagt pa­ro­chies om op Eerste Paas­dag, zon­dag 12 april tussen 12.00 en 12.15 uur de kerk­klok­ken te lui­den. Op deze manier kunnen zij hun pa­ro­chi­anen en allen die het horen, een hart onder de riem steken en oproepen tot gebed om zo samen Pasen te beleven.

Nu het be­lang­rijk­ste Hoog­feest van chris­te­nen niet samen in publieke vie­rin­gen gevierd kan wor­den, is dit een manier om toch met elkaar in gebed verbon­den te zijn.

Ge­woon­lijk lui­den de klokken als oproep voor het vieren van de zon­dag. Dit keer lui­den ze om mensen op te roepen zich thuis te verbin­den met de ere­dienst van de kerk die wel doorgaat maar niet publiek gevierd kan wor­den.

Ook andere kerk­ge­noot­schappen zijn van harte uit­ge­no­digd mee te doen aan dit ini­tia­tief. Zo kunnen op Eerste Paas­dag om 12.00 uur in heel Neder­land de kerk­klok­ken ver­kon­di­gen dat de Heer waar­lijk is opgestaan en dat dit een moment is om daar in gebed bij stil staan. In gebed kan wor­den gedankt voor de bood­schap van Pasen maar ook wor­den gebe­den voor de situatie in ons land in ver­band met het corona­vi­rus en allen die lij­den onder de gevolgen daar­van.

Het Woord dat leven geeft

‘...het laatste woord is Leven, eeuwig leven,’ schrijven de bis­schop­pen in hun Paas­brief. ‘Ondanks alle onzeker­heid en verdriet die ons over­ko­men, mogen we aan dat Woord vast­hou­den. Christus, het Woord dat leven geeft, leven in overvloed, is en blijft onze zeker­heid. In die geest wensen wij u, ook en juist in deze dagen, een Zalig Pasen.’
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose