Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Reactie op benoeming hulpbisschoppen van s-Hertogenbosch

gepubliceerd: donderdag, 15 juli 2010

BischoppenconferentieVandaag heeft de Apos­to­lische Nuntiatuur van de Heilige Stoel de benoe­ming door paus Bene­dic­tus XVI bekend gemaakt van mgr. dr. J. Liesen en mgr. drs. R. Mutsaerts tot hulp­bis­schoppen van het bisdom van ’s-Hertogen­bosch.

Mgr. F. Wiertz, vice-voor­zit­ter van de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, rea­geert namens de Con­fe­ren­tie met de volgende ver­kla­ring:

“Van harte wens ik, namens de bis­schop­pen van Neder­land, Mgr. Liesen en Mgr. Mutsaerts alle geluk met hun eer­volle en verant­woor­de­lijke benoe­ming. Ook felici­teer ik Mgr. Hurkmans, bis­schop van ’s-Hertogen­bosch, die met de komst van de twee hulp­bis­schoppen een lang gekoesterde wens in vervulling ziet gaan. De bis­schop­pen zijn de Heilige Vader daarom ook dank­baar voor de benoe­ming van de beide hulp­bis­schoppen. Uit naam van alle leden van de Neder­landse bis­schop­pen­con­fe­ren­tie verwelkom ik hen als mede­broe­ders in ons mid­den. Mgr. Liesen en Mgr. Mutsaerts kunnen verzekerd zijn van ons gebed om Gods zegen over hun bis­schop­pe­lijk dienst­werk.”

Mgr. F. Wiertz
Vice-voor­zit­ter van de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie

Se­cre­ta­riaat RKK - afdeling Pers & Com­mu­ni­ca­tie - pk

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose