Bisdom Haarlem-Amsterdam


Godlof Bezield Talent 2010

gepubliceerd: woensdag, 14 juli 2010

Heb jij talent om te zingen of liedjes te schrijven?! En ben je bezield? Doe dan mee aan Bezield Talent 2010 en win een pro­fes­sio­nele single-productie in de studio!

Godlof Bezield Talent 2010Els, Victor, Fleur en Emma; dat waren de prach­tige win­naars van vorig jaar. Victor en Emma zijn afkoms­tig uit bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Maar dit jaar is het de beurt aan jou! Godlof wil jou de kans bie­den je stem te laten horen en or­ga­ni­seert daarom voor de tweede achtereen­volgende keer deze unieke talentenjacht.

Pro­ce­dure

Er wordt een algemene auditie­dag geor­ga­ni­seerd op zater­dag 4 sep­tem­ber waar ie­der­een zich voor kan in­schrij­ven. Na deze dag gaan er minimaal 3 en maximaal 8 acts per cate­go­rie door naar stemronde(s). De cate­go­rieën zijn “Zang” en “Eigen werk”. Af­han­ke­lijk van het aantal doorge­stroomde acts vin­den er één of meer­dere stemrondes plaats.

Winnaars

Degenen die als win­naars uit de (stem)bus komen krijgen als prijs het felbe­geerde plekje op de Bezield Talent CD 2010. Met mede­wer­king van pro­fes­sio­nele muzi­kanten wordt een maxi-single geprodu­ceerd.

Ook win je een plek op het hoofdpodium van de Katho­lie­ke Jon­ge­ren­dag 2010!

Cate­go­rieën

Je kunt je in­schrij­ven voor 2 ver­schil­lende cate­go­rieën. Het is ook moge­lijk in beide mee te doen. Het gaat om de cate­go­rie “eigen werk” en de cate­go­rie “zan­gers/zan­geressen”.

Schrijf je nu in!

Je kunt je in­schrij­ven tot uiter­lijk 1 sep­tem­ber 2010!
Stuur een e-mail naar info@godlof.nl met daarin je Naam, Leef­tijd, Cate­go­rie van in­schrij­ving (stuur ook je song­tekst mee als je meedoet in de cate­go­rie “eigen werk”)

Check voor de spe­ci­fie­ke voor­waar­den
www.godlof.nl en blijf op de hoogte door je in te schrijven voor de Godlof Nieuws­brief!

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose