Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Live vanuit de kathedraal

gepubliceerd: zondag, 12 juli 2020

Hier zijn de vie­rin­gen vanuit de Ka­the­drale Basiliek Sint Bavo in Haar­lem live te volgen. Video’s van eer­dere vie­rin­gen kunnen wor­den gevon­den en (nogmaals) wor­den bekeken op het YouTube video­ka­naal van de ka­the­draal:

In­for­ma­tie over bij­zon­dere wijzen van ver­bon­den­heid met deze vie­rin­gen, over de muziek, een uitleg over het kijken van de vie­rin­gen op de TV en in­for­ma­tie over de collecte vindt u op de web­si­te van de ka­the­draal.

(de video begint auto­ma­tisch met afspelen
zet het geluid aan door op de video op het icoontje YouTube Mute icon te klikken
zet het beeld op het hele scherm door op de video op het icoontje YouTube Fullscreen icon te klikken)

Playlists

Mariologie
Mario­lo­gie
Jonge Kerk
Jonge Kerk
Reportages
Reportages
Sint Bonifatiusinstituut
Boni­fa­tius­in­sti­tuut
Familiezondag
Familie­zon­dag Heiloo

Geplande uitzen­dingen

Check deze pagina regel­ma­tig om te zien of er wijzi­gingen zijn.
Ook wor­den andere uitzen­dingen dan vie­rin­gen aangebo­den, zoals con­fe­ren­ties, Q&A's, filmpjes, catechese voor ver­schil­lende leeftij­den, etc.
Deze pro­gram­ma­pa­gina kan ook direct wor­den bereikt: www.bisdomhaarlem-amster­dam.nl/live

datum tijd vie­ring
woens­dag 12 au­gus­tus 19.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring met kape­laan N. Beemster
Aan­slui­tend aanbid­ding van het Aller­hei­ligste
don­der­dag 13 au­gus­tus 9.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring met Mgr. J. Hendriks (Cantor en Orgel)
vrij­dag 14 au­gus­tus 9.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring met Mgr. J. Hendriks

Hoog­feest Maria Ten­hemel­op­ne­ming

zater­dag 15 au­gus­tus 19.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring met ple­baan B. Putter

Twin­tigste zon­dag door het jaar

zon­dag 16 au­gus­tus
10.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring met ple­baan B. Putter (Kwartet en Orgel)
maan­dag 17 au­gus­tus 9.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring met pastoor E. Fennis
dins­dag 18 au­gus­tus 9.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring met ple­baan B. Putter (Cantor en Orgel)
woens­dag 19 au­gus­tus 19.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring met kape­laan J. van Voorst
Aan­slui­tend aanbid­ding van het Aller­hei­ligste
don­der­dag 20 au­gus­tus 9.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring met kape­laan J. van Voorst (Cantor en Orgel)
vrij­dag 21 au­gus­tus 9.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring met kape­laan J. van Voorst

Eenen­twin­tigste zon­dag door het jaar

zon­dag 23 au­gus­tus
10.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring met vica­ris G. Bruggink (Kwartet en Orgel)

Muzikale onder­steu­ning vie­rin­gen

Het protocol van de Neder­landse Bis­schop­pen Ker­ke­lijk leven op anderhalve meter dat geldt vanaf 1 juni 2020 voorziet in de moge­lijk­heid van zang door een cantor. Gezien de bij­zon­dere situatie van de Ka­the­drale Basiliek St. Bavo met het Muziek­in­sti­tuut, de beschik­ba­re ruimte in de ka­the­draal, de jonge leef­tijd van de zan­gers en de be­ge­lei­ding vanuit het Muziek­in­sti­tuut met bij­zon­dere aan­dacht voor hun ge­zond­heid, heeft nader beraad geleid tot het besluit tot een muzikale onder­steu­ning met slechts enkele cantores, die veel afstand zullen hou­den. Wanneer de Neder­landse over­heid hierin nadere of andere regels geeft zullen die uite­raard gevolgd wor­den. Vooralsnog zullen de vie­rin­gen die inmiddels door velen wor­den meebeleefd, met deze minimale bezet­ting wor­den ver­zorgd.
Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 23 juli 2020Boekje met bijdrage mgr. Hendriks Video
vrijdag, 17 juli 2020Veelgestelde vragen aanmelding en reservering
vrijdag, 10 juli 2020Nieuwe protocollen
donderdag, 25 juni 2020Versoepelen coronamaatregelen
woensdag, 3 juni 2020Reserveringssysteem voor parochies gelanceerd
vrijdag, 29 mei 2020Vragen en antwoorden bij de protocollen
woensdag, 27 mei 2020Protocollen voor publieke vieringen vanaf 1 juni
dinsdag, 26 mei 2020Bisdom biedt reserveringssysteem aan parochies
maandag, 25 mei 2020Digitaal verbonden in coronatijd Video
zaterdag, 23 mei 2020Veelgestelde vragen over coronaprotocol
vrijdag, 15 mei 2020Vooraankondiging versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 7 mei 2020Bisschop herstellend van coronavirus
woensdag, 22 april 2020Aanwezigheid H. Reserve in coronatijd
vrijdag, 17 april 2020Afdeling Caritas presenteert initiatieven
woensdag, 15 april 2020Haarlemse bisschoppen betuigen steun aan Aartsbisschop New York
dinsdag, 14 april 2020Geef mensen zonder papieren een verblijfsstatus
vrijdag, 10 april 2020Bisschoppen bemoedigen werkers in het pastoraat
donderdag, 9 april 2020Dag van de Caritas afgelast
woensdag, 8 april 2020Chrismamis live te volgen via YouTube
zaterdag, 28 maart 2020Tekst van de overweging door paus FranciscusBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose