Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Beperkte bereikbaarheid bisdom

In deze tijden van het Corona-virus

gepubliceerd: maandag, 16 maart 2020

In ver­band met het corona­vi­rus en de maat­regelen die daartoe door de over­heid zijn geno­men, is het bisdom tele­fo­nisch ’s ochtends zeer beperkt bereik­baar. U kunt ons wel bereiken via de email­a­dressen van de mede­wer­kers of via het algemene e-mail­a­dres:

Social media

Houd u voor de laatste berichten deze web­si­te en social media in de gaten:

Post

Wij verzoeken u post zoveel moge­lijk digi­taal te verzen­den naar de ge­pu­bli­ceerde e-mail­a­dressen. Post die hard-copy wordt verzon­den zal een lan­gere ver­wer­kings­tijd hebben. Wij vragen om uw begrip hier­voor.

Noveen­ge­bed

Ten slotte wijzen wij u op het noveen­ge­bed tot Onze Lieve Vrouw ter Nood om in gebed met elkaar verbon­den te blijven en bid­den wij ge­za­men­lijk voor de zieken, de getroffen families en hulp­ver­le­ners.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose