Bisdom Haarlem-Amsterdam


Nieuwe dekens voor het eerst bijeen

gepubliceerd: woensdag, 26 februari 2020
Achter vlnr: deken Paimpillil, deken Dresmé, deken Salao Rocha, deken Fabril, Mgr. Punt, Mgr. Hendriks, deken Brigitha, deken Bunschoten, deken Marcantognini, deken Bakker. Voor vlnr: deken Garcia Ferman en deken Jongerden
Achter vlnr: deken Paimpillil, deken Dresmé, deken Salao Rocha, deken Fabril, Mgr. Punt, Mgr. Hendriks, deken Brigitha, deken Bunschoten, deken Marcantognini, deken Bakker. Voor vlnr: deken Garcia Ferman en deken Jongerden

Onlangs zijn in Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam tien dekens benoemd om een grotere nabij­heid tot de pries­ters, diakens, pas­to­raal werkers en cate­chisten te hebben en ‘pastor pastorum’ (her­der van de her­ders) te zijn. Dins­dag 25 februari kwamen de dekens voor het eerst bij elkaar in het bis­schops­huis.

De tien de­ke­na­ten en de namen van de dekens zijn te vin­den op deze web­si­te:

Behalve de nieuwe dekens waren aanwe­zig mgr. Punt, mgr. Hendriks, kanselier Bart Putter en drs. Martin Frederiks. Deze mid­dag is be­spro­ken welke taken de dekens hebben en wat de uit­dagingen zijn waar het bisdom in de ko­men­de tijd voor staat. Kort gezegd: de deken heeft een her­der­lijke en col­le­giale functie, een sig­naal­func­tie en bevor­dert de samen­wer­king van de pa­ro­chies in zijn dekenaat.

De ver­ga­de­ring werd af­ge­slo­ten met het ge­za­men­lijk bid­den van de vespers.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose