Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Kruiswegwandeling door Volendam

Dit jaar voor de vijfde keer

gepubliceerd: donderdag, 27 februari 2020

Ook de kruis­weg­wan­de­ling is beëindigd van­wege de maat­regelen tegen versprei­ding van het corona­vi­rus.

Dit jaar is voor de vijfde keer een kruis­weg­wan­de­ling door Volen­dam uit­ge­stip­peld. De kruis­weg­wan­de­ling is gis­te­ren, Aswoens­dag, geopend door vloot-aal­moe­ze­nier Paul Vlaar. Tot en met Tweede Paas­dag (13 april) kunt u deze in­di­vi­dueel of als groep lopen en/of bid­den.

De start is in de Sint Vin­cen­tius­kerk (Kerkepad 1, Volen­dam) en de wan­de­ling ein­digt bij art hotel Spaan­der (Haven 15-19, Volen­dam). De bro­chu­re voor deze wan­de­ling (in meer­dere talen) is gratis verkrijg­baar: in de Sint- Vin­cen­tius­kerk (het start­punt), maar ook in de Maria­kerk, bij de VVV Volen­dam en in Art Hotel Spaan­der. De bro­chu­re is ook te down­loa­den als pdf:

Tochten zijn ‘in’

Lopen (of fietsen) naar Com­pos­tel­la, Rome of Lourdes. Mee­lo­pen in een stille tocht. De Stille Omgang. Een groep die voor een goed doel zwemt, een marathon loopt of een hoge berg beklimt. Deze ini­tia­tie­ven wor­den steeds groter. Spor­tief maar ook serieus bezig zijn. Het geeft een goed gevoel als je mee doet én het vol kunt hou­den. Stille tochten, wan­de­len of fietsen voor een goed doel, Dry January, vasten, het heeft raak­vlakken met elkaar. Wat kan ik, wat doe ik voor een ander of wat wil ik met mezelf?

An­der­halve eeuw oud

De 150 jaar oude kruis­wegs­ta­ties (oor­spron­ke­lijk van de Sint-Vin­cen­tius­kerk), die behoren tot het Volen­dammer erf­goed, staan op ver­schil­lende plekken als kerken, winkels en woningen in Volen­dam. Wandelend gaat u als de afbeel­dingen de veer­tien staties, voor­zien van in­spi­re­rende teksten.

Naast de kruis­wegs­ta­ties komt u op een aantal plaatsen afbeel­dingen tegen die goed aan­slui­ten bij het lij­dens­ver­haal. Neder­land viert dit jaar 75 jaar be­vrij­ding. Het verzets­mo­nu­ment op het Pellers­plein maakt om die reden onder­deel uit van de wandel­rou­te.

Het passie­ver­haal door kin­de­ren

Kin­de­ren van groep 8 van diverse basis­scho­len in Volen­dam hebben de thema’s uit het passie­ver­haal en de kruis­weg op hun manier vorm gegeven in foto’s en teksten. Een mooie ten­toon­stel­ling van deze foto’s zijn te bezich­tigen in zowel de Sint-Vin­cen­tius­kerk als in de Maria­kerk.

Voor wie...?

In ieders nabij­heid zijn mensen die steun goed kan gebruiken. Denk er eens over om te lopen voor nabe­staan­den van overle­den dier­ba­ren? Voor iemand die ziek is of die thuis of op het werk problemen heeft? Of gewoon omdat je soms niet weet hoe je iets moet oplossen of moet aanpakken.

Waarom doe je het? Er is gelegen­heid dat op de kaarten te schrijven die achter in de Sint-Vin­cen­tius­kerk, de Maria­kerk of in Hotel Spaan­der liggen. Voor de opge­schre­ven intenties wordt gedurende de Veer­tig­da­gen­tijd op vrij­dag in beide kerken van Volen­dam gebe­den.

Meer in­for­ma­tie

  • Margreeth en Cees de Wit
    (voor aan­vra­gen van bro­chu­res)
  • Start­punt
    • Sint Vin­cen­tius­kerk
      Kerkepad 1, Volen­dam

 
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose