Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Pausboodschap Veertigdagentijd

Kijk naar de geopende armen van de gekruisigde Christus

gepubliceerd: maandag, 24 februari 2020

Paus Fran­cis­cus schrijft in zijn bood­schap voor de Veer­tig­da­gen­tijd van 2020: “Kijk naar de geopende armen van de ge­krui­sig­de Christus, laat je steeds opnieuw red­den. En wanneer je nadert om je zon­den te belij­den, geloof dan vast in zijn barm­har­tig­heid, die je bevrijdt van schuld.”

Veer­tig­da­gen­tijd

De Veer­tig­da­gen­tijd begint op 26 februari met Aswoens­dag en ein­digt op 11 april met Paas­za­ter­dag. Opge­teld zijn dat 46 dagen maar op zon­da­gen wordt niet gevast, dus blijven er maar 40 dagen over. Bovendien vallen twee hoog­feesten in deze periode: H. Jozef (19 maart) en de Aan­kon­di­ging van de Heer (25 maart). Op hoog­feesten onder­bre­ken we het vasten waardoor er netto nog maar 38 vasten­da­gen over­blij­ven.

Askruisje

Op Aswoens­dag zet de pries­ter met as een kruisje op het voor­hoofd van de kerk­gan­gers, om hen aan te sporen tot be­zin­ning, boete en beke­ring. Aswoens­dag is in de Rooms-Katho­lie­ke Kerk een verplichte vasten­dag en het begin van de Vasten­tijd of Veer­tig­da­gen­tijd voor Pasen, het ker­ke­lijke hoog­feest van de Ver­rij­ze­nis van Christus.

“Het Pasen van Jezus is niet een gebeur­te­nis in het verle­den: door de macht van de Heilige Geest is het altijd actueel en maakt het ons moge­lijk met geloof naar het vlees van Christus in zeer veel lijden­den te kijken en dit aan te raken”, schrijft paus Fran­cis­cus.

Bidden

De paus legt uit waarom bid­den zo be­lang­rijk is in de Vasten­tijd: “Nog voor dat het een plicht is, brengt het de behoefte tot uitdruk­king om te ant­woor­den op de liefde van God, die ons altijd voorafgaat en ons onder­steunt. Een christen bidt immers in het bewust­zijn dat hij onwaar­dig is bemind te wor­den. Het gebed zal ver­schil­lende vormen kunnen aan­ne­men, maar wat wer­ke­lijk telt in de ogen van God, is dat het zo diep graaft binnen in ons dat het de hard­heid van ons hart doet af­brok­ke­len om het steeds meer tot Hem en zijn wil te bekeren.”

Delen

Naast het bid­den herinnert de paus er aan om te delen van het eigen bezit met de meest be­hoef­ti­gen door middel van een aalmoes. “In liefde delen maakt de mens men­se­lijker: vergaren dreigt hem min­der men­se­lijk te maken door hem op te sluiten in zijn eigen egoïsme.” De paus richt hierna de blik ook op de economie. Hij heeft in de Veer­tig­da­gen­tijd van 26 tot 28 maart 2020 in Assisi jonge economen, on­der­ne­mers en ‘changemakers’ bijeen­ge­roe­pen met het doel bij te dragen aan het ontwerpen van een economie die recht­vaar­diger en in­clu­sie­ver is dan de hui­dige.

Download

 

(bron: rkkerk.nl)
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose