Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bavodag 2020 - Jij kent mij *AFGELAST*

Zaterdag 20 juni - Haarlem

gepubliceerd: maandag, 24 februari 2020
Bavodag 2020 - Jij kent mij *AFGELAST*

De werk­groep Bavo­dag heeft besloten de Bavo­dag 2020 over te slaan. Alle voor­be­rei­dingen op het vormsel liggen momenteel stil en vormsel vie­rin­gen in diverse pa­ro­chies wor­den uit­ge­steld of 'n jaar opgeschoven. Voor Bavo­dag 2021 zullen dan alle vor­me­lin­gen van dit jaar ook wor­den uit­ge­no­digd.

Bavo­dag 2020

Eén maal in het jaar viert ons bisdom Haar­lem-Am­ster­dam de Bavo­dag voor alle jon­ge­ren die dit jaar het sacra­ment van het Vormsel gaan ont­van­gen. Het is voor ons bisdom de dag van ont­moe­ting en zien en voelen dat je bij elkaar hoort, dat er meer jon­ge­ren en bege­lei­ders zijn die met hun geloof bezig zijn, dan je eigen groep...

Een dag rondom onze bis­schop die alle Vor­me­lin­gen en hun bege­lei­ders - zowel uit de samen­wer­kende pa­ro­chies als uit de geloofs­ge­meen­schappen van allerlei natio­na­li­teiten - uitno­digt om naar zijn kerk te komen om daar Gods Geest te ervaren. Een uit­no­di­ging die je eigen­lijk niet kunt afslaan...

Vast onder­deel van de Vormselvoor­be­rei­ding

In heel veel pa­ro­chies en samen­wer­kende pa­ro­chies is de Bavo­dag een vast onder­deel gewor­den van de voor­be­rei­ding op het sacra­ment van het Vormsel; een dag, niet meer weg te denken. Heel veel werk­groepen en pastores vin­den het be­lang­rijk om deze dag op te nemen in het pro­gram­ma, zon­der de Bavo­dag kan je eigen­lijk niet ‘het vormsel’ ont­van­gen.

Zater­dag 20 juni

Op zater­dag 20 juni 2020 nodigt de bis­schop alle vor­me­lin­gen en werk­groeple­den uit om naar de Ka­the­drale Basiliek van Sint Bavo te komen in Haar­lem aan de Leid­sche­vaart 146.

Pro­gram­ma

Een dag vol ont­moe­tingen met elkaar en met mensen die hun leven op een bij­zon­dere manier vorm geven, of door Gods Geest vorm laten geven. Een dag met actief theater en een avon­tuur­lijke tocht over de gewelven... een tocht die je niet buiten en niet binnen de ka­the­draal brengt maar er net tussen in... We sluiten de dag af door samen te bid­den en te zingen.

Opgeven

Wij vragen u om vóór 20 april 2020 aan te geven met hoeveel jon­ge­ren en bege­lei­ders u naar de Bavo­dag komt. Wij gaan uit van één bege­lei­der op vier jon­ge­ren. De erva­ring leert dat er vaak meer­dere bege­lei­ders zijn omdat ze zo graag die dag willen meemaken. Ie­der­een is welkom. We maken u erop attent dat ook jon­ge­ren die niet gevormd wor­den, maar wel graag eens de Bavo­dag willen meemaken ook mee mogen komen !!

U kunt zich aanmel­den op bavo­daghaarlem@gmail.com

Vermeld bij uw aanmel­ding:

  • naam van de contact­persoon
  • e-mail­a­dres
  • tele­foon­num­mer
  • naam en adres van de pa­ro­chie / fusie pa­ro­chie / of samen­wer­kings­ver­band
  • met hoeveel jon­ge­ren u komt
  • hoeveel bege­lei­ders

Onkosten

Voor de onkosten van deze dag willen wij u vragen per bezoeker (dus ook bege­lei­ders) € 6,50 over te maken op: NL58 ABNA 0592 5167 41 t.n.v. J.P. Smit cj o.v.v. Bavo­dag en pa­ro­chie­naam

Tot ziens

Graag begroeten wij u / jullie op deze top­dag van ons Bisdom !!!

Werk­groep Bavo­dag:
Astrid Karels, Arjan Smit, Marius Prein en pastoor Nico Knol

Prak­tisch

ac­ti­vi­teit: Bavo­dag
datum: Zater­dag 20 juni 2020
tijd: 10.00 uur - kerk open
10.30 uur - aan­vang pro­gram­ma
14.30 uur - afslui­ting
locatie: Ka­the­drale Basiliek van Sint Bavo
Leid­sche­vaart 146
Haar­lem
bijdrage: € 6,50 per persoon
reke­ning: NL58 ABNA 0592 5167 41
t.n.v. J.P. Smit cj
o.v.v. Bavo­dag en pa­ro­chie­naam
info: bavo­daghaarlem@gmail.com

 Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
zondag, 7 november 2021Pausboodschap Wereldjongerendag
woensdag, 27 oktober 2021Wereldjongerendag Haarlem
donderdag, 7 oktober 2021Datum WJD 2023 bekend
dinsdag, 14 september 2021Alpha Youth en Alpha Students
zondag, 6 juni 2021Nieuwe bezetting jongerenpastoraat
donderdag, 20 mei 2021Tienerkamp BreakOut - Testify
woensdag, 5 mei 2021Kathedraal TV - Q&A met Mirjam Spruit Video
zaterdag, 10 april 2021Diocesane Alpha Youth
donderdag, 8 april 2021Q&A - Paul Graas - Middelmatigheid is zonde Video
dinsdag, 6 april 2021Speeddaten kloosterordes en godgewijde leven
donderdag, 11 maart 2021JongerenonderzoekBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose