Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Antoine Bodar benoemd tot Ere-kanunnik

gepubliceerd: woensdag, 19 februari 2020
Kerk Sancta Maria dellí Anima te Rome
Kerk Sancta Maria dellí Anima te Rome

De bekende pries­ter Dr. Antoine Bodar is door de bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam benoemd tot Ere-kanun­nik van het Haar­lemse Ka­the­draal Kapit­tel. Dit bij gelegen­heid van zijn 75ste ver­jaar­dag op 28 de­cem­ber 2019 en van­wege zijn grote ver­diensten voor de Kerk.

Bodar is pries­ter van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam en woont af­wis­se­lend in Rome en Neder­land. Hij is bekend van onder andere zijn vele pro­gram­ma’s die hij in de loop van de jaren gemaakt heeft en zijn com­men­taar op actuele kwesties in de Kerk.

De ver­sier­se­len die horen bij deze benoe­ming (man­teltje en oor­konde) wer­den hem op dins­dag 18 februari jongst­le­den door bis­schop-coad­ju­tor Mgr. Jan Hendriks in Rome overhan­digd, aan het einde van de Avond­mis in de kerk Sancta Maria dell’ Anima. In het Duitse college, verbon­den aan deze kerk, woont Bodar als hij in Rome is.

Ka­the­draal Kapit­tel

Het kapit­tel van het bisdom bestaat uit de be­lang­rijk­ste stafle­den van het bisdom (kanun­niken). Zij dragen ook namen voor een op­vol­ger voor als de bis­schops­ze­tel vacant wordt. Een ere­kanun­nik is een erelid van die raad.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose