Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Relieken van H. Bernadette in Heiloo

gepubliceerd: zaterdag, 1 februari 2020
Reliekschrijn van H. Bernadette Soubirous
Reliekschrijn van H. Bernadette Soubirous

Vanaf 10 mei tot half juni komen de relieken van de H. Ber­na­dette naar Neder­land. Ber­na­dette is de zieneres van Lourdes. Toen zij ca. 14 jaar oud was heeft zij 18 ver­schij­ningen gehad van de Maagd Maria, ‘de witte dame’, zoals zij zelf Maria aanduidde voordat Maria zich aan haar bekend maakte als ‘de On­be­vlekte Ont­van­ge­nis’.

Dit was op 25 maart 1858, vier jaar nadat de Kerk het dogma van de On­be­vlekte Ont­van­ge­nis van Maria had af­ge­kon­digd. Toen zij deze woor­den ver­telde aan haar pastoor, Peyramale, was deze overtuigd van de echt­heid van de ver­schij­ningen, een onge­let­terd meisje van 14 jaar kon deze woor­den nooit weten. Ze wist ook niet wat de H. Maagd hiermee bedoelde.

Zusters van Liefde

Na de ver­schij­ningen is Ber­na­dette ingetre­den bij de zusters van Liefde in Nevers, hier heeft ze een vrijwel verborgen, maar heilig leven geleid, tot haar dood in 1879. In 1925 is zij zalig en in 1933 heilig verklaard. Haar lichaam bleek bij drie op­gra­vingen die had­den plaats­ge­von­den ten behoeve van de zalig­ver­kla­ring nog volle­dig intact. In 1925 wordt haar lichaam daarom opge­baard in een glazen schrijn in het klooster in Nevers. Daar is het nog steeds moge­lijk haar te bezoeken en tot haar te bid­den. Op de zicht­ba­re lichaams­de­len is nu wel een laagje was aanwe­zig, waardoor ze eruitziet of ze gis­te­ren is gestorven, of dat ze alleen maar slaapt.

Beke­ring en gebed

De bood­schap van de heilige Maagd aan Ber­na­dette was heel een­vou­dig, ze heeft maar heel weinig woor­den ge­spro­ken. De kern zit vervat in de woor­den van de achtste, negende en tiende ver­schij­ning: “Ga naar de bron, drinken en u wassen”, “Boete, boete, boete”, “Bid tot God voor de zon­daars”. Het is dus een oproep tot beke­ring en tot gebed. Ook is Lourdes een plek gewor­den waar veel zieken troost vin­den en ook gene­zingen plaats­vin­den, vaak door het water van de bron die toen ontstaan is.

Jaar van Ber­na­dette - 2019

Het is heel bij­zon­der dat de relieken van de H. Ber­na­dette nu zelf op bede­vaart zijn. Dit is ter ere van het Jaar van Ber­na­dette in 2019, ter vie­ring van 175 jaar van haar geboorte en 140 jaar na haar over­lij­den. De relieken zijn reeds op door­tocht geweest in Frank­rijk, Spanje, Italië en Ierland. En nu dus zullen ze België en Neder­land aandoen. In Neder­land is er binnen elk bisdom een plaats aangewezen waar ze zullen wor­den vereerd, en soms ook op meer­dere plekken. In ons bisdom zal dit op ons hei­lig­dom zijn, een hele eer dus.

Pro­gram­ma

De relieken zullen in Heiloo zijn vanaf don­der­dag 28 mei tot dins­dag 2 juni. Er is reeds een begin gemaakt van een pro­gram­ma waarin ver­schil­lende ele­menten aan bod zullen gaan komen: plech­tige ont­vangst, kin­de­ren/ scholen, jon­ge­ren, zieken, nacht­wake, Feest van Onze Lieve Vrouw ter Nood op zater­dag 30 mei, pro­ces­sie en het Feest van de Vrouwe van alle Volkeren – dit jaar op ons hei­lig­dom gevierd op Eerste Pinkster­dag.

Oproep

Jeroen de Wit, rector van het Dio­ce­saan Centrum Onze Lieve Vrouw ter Nood en rector van het Groot­semi­narie St. Wil­li­brord, roept op om hierin mee te helpen/ denken en vraagt mensen en pa­ro­chies om zich bij hem te mel­den.

Ook vraagt hij om gebed voor de vruchten van dit bezoek van de H. Ber­na­dette: beke­ringen, gene­zingen, roe­pingen, etc., etc.

Onze Lieve Vrouw ter Nood, bid voor ons.
H. Ber­na­dette, bid voor ons
.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose