Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Jongeren helpen met levensvragen

Netwerkbijeenkomst met pater Johannes Pio, broeder van Sint Jan

gepubliceerd: vrijdag, 31 januari 2020

Zater­dag 8 fe­bru­ari vindt de net­werk­bij­een­komst voor jon­ge­ren­wer­kers uit Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam plaats in Heiloo. Deze bij­een­komsten zijn bedoeld om kennis en ervaringen uit te wisselen op het gebied van jon­ge­ren­werk in de Katho­lie­ke kerk.

Pater Johannes Pio van de ‘Broeders van St. Jan’ spreekt over hoe jij jon­ge­ren kunt helpen met het ant­woord vin­den op hun levens­vra­gen en welke rol gebed daarin speelt. De bij­een­komst stond eerder gepland in no­vem­ber 2019, maar dat moment bleek voor velen niet geschikt.

Levens­vra­gen en gebed

Waar we als jon­ge­ren­wer­kers vaak bezig zijn met het or­ga­ni­se­ren en plannen van concrete ac­ti­vi­teiten is het niet altijd vanzelf­spre­kend om jon­ge­ren te onder­steunen in hun gees­te­lij­ke groei.

Wilt u jon­ge­ren echt stappen laten zetten in geloof dan lukt dat niet door alleen veel impuls­mo­menten voor hen te or­ga­ni­se­ren. U moet (per­soon­lijk) tijd in ze investeren en/of ze in contact met voor­beel­den brengen waar ze zich aan op kunnen trekken.

Uit­ein­de­lijk groeien jon­ge­ren echt in geloof als zij optrekken met mede­ge­lo­vigen als voor­beel­den. Dit zijn mensen waarbij zij het vertrouwen ervaren hun be­lang­rijke vragen te kunnen stellen. Voor jon­ge­ren kunnen dat hun vrien­den zijn, maar ook u als jon­ge­ren­wer­ker, priester of vrij­wil­li­ger in de pa­ro­chie. Daarbij is een leven van gebed, stilte en on­der­schei­ding be­lang­rijk om uit­ein­de­lijk tot groei te komen. Waar kunnen jon­ge­ren met hun vragen terecht? En hoe helpen wij hen in het on­der­schei­den van de goede keuze? Zijn wij hun voor­beel­den?

Ontmoet The Mis­sio­na­ry School

Naast dit thema, zullen er relevante ma­te­ri­alen en ini­tia­tie­ven ge­pre­sen­teerd wor­den die voor u inte­res­sant zijn of die u kunt gebruiken voor uw eigen jon­ge­ren­werk. Ook zullen de laatste ont­wik­ke­lingen over The Mis­sio­na­ry school aanbod komen en kunt u de deel­ne­mers van dit jaar zelf ontmoeten. Tot slot is er ook voldoende ruimte om met elkaar ervaringen uit te wisselen en met elkaar in gesprek te gaan.

Lunch en Heilige Mis (Optioneel)

Na afloop aan deze net­werk­bij­een­komst kunt u aan­slui­ten bij de lunch in Heiloo om 12.45 uur en ge­za­men­lijk eten met de jon­ge­ren van The Mis­sio­na­ry School. Wilt u dat? Geef dit dui­de­lijk aan bij uw aanmel­ding! Voor het eten vieren zij ook de Heilige Mis om 12.00 uur waar wij dan ook bij aan­slui­ten in de kapel van het Juliana­kloos­ter.

Details

datum: zater­dag 8 fe­bru­ari 2020
tijd: 09.30 – 13.45 uur
(inclusief H. Mis om 12.00 uur en lunch om 12.45 uur optioneel)
adres: OLV ter Nood - Juliana­kloos­ter, Hoogeweg 65, Heiloo
bereik­baar­heid: Vrij parkeren kan in en rond het hei­lig­dom.
aanmel­den: t/m 5 feb via mjansen@bisdomhaarlem-amster­dam.nl
(mee-eten uiter­lijk door­ge­ven voor 31 jan.)

 Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 3 februari 2020Rob Polet begeleidt jongerenbedevaart Rome Video
dinsdag, 19 november 2019Informatieavond jongerenbedevaart Rome Video
woensdag, 6 november 2019Ikhebeenwillibrordbijbelnodig.nl
woensdag, 6 november 2019Jongerencollecte
dinsdag, 22 oktober 2019Jongeren op bedevaart naar Rome
donderdag, 17 oktober 2019Encycliekreeks - Laborem Exercens
woensdag, 25 september 2019Bisschoppen organiseren jongerenbedevaart Rome
vrijdag, 20 september 2019The Missionary School is begonnen!
donderdag, 5 september 2019Jongerenplatform zoekt versterking
dinsdag, 27 augustus 2019The Missionary School van start!
donderdag, 18 juli 2019Michael doet mee aan The Missionary School
donderdag, 11 juli 2019Mario doet mee aan The Missionary School
donderdag, 4 juli 2019Dominique doet mee aan The Missionary School!
woensdag, 26 juni 2019Thema WJD 2022 bekendgemaakt Video
woensdag, 22 mei 2019Tienerkamp BreakOut
woensdag, 15 mei 2019Verslag Laudato sií -avonden
maandag, 29 april 2019Website Themissionaryschool.nl
donderdag, 25 april 2019Generation start-up
woensdag, 17 april 2019Wereldjongerendag Heemskerk
dinsdag, 26 maart 2019Jongerenavonden encycliek Laudato SiíBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose