Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bijbels dagboek

Bij gelegenheid van Zondag van Gods Woord

gepubliceerd: donderdag, 23 januari 2020

De Katho­lie­ke Bijbel Stich­ting (KBS) komt bij gelegen­heid van de Zondag van Gods Woord met een speciale uitgave: ‘Jaar van het Woord 2020’. Voor de periode van 26 januari 2020 tot en met 30 sep­tem­ber 2020 staan in dit Bijbels dag­boek voor elke dag een korte Bijbel­tekst, een over­we­ging en een gebed.

Tweede druk!

De uitgave was op 30 januari 2020 uit­ver­kocht. Van­wege de grote belang­stel­ling komt er een tweede druk. U kunt weer be­stel­lingen door­ge­ven.

Aperuit illis

Op 30 sep­tem­ber is de ge­dach­te­nis van de heilige Hiëronymus, de kerk­va­der die verant­woor­de­lijk is voor de eerste Bijbel­ver­ta­ling in het latijn, de Vulgaat genoemd. In 2019 publi­ceerde paus Fran­cis­cus op 30 sep­tem­ber, 1600 jaar na de dood van Hiëro­ny­mus, zijn apos­to­lische brief Aperuit illis, waar­mee hij de Zondag van Gods Woord instelde, die op 26 januari 2020 voor de eerste keer wordt gevierd.

Hand­zaam

De uitgave van de KBS is een hand­zaam boekje, dat in de genoemde periode als dag­boek kan wor­den gebruikt voor per­soon­lijke en ge­za­men­lijke medi­ta­ties. De dage­lijkse Bijbel­tekst is voor­zien van een korte over­den­king en een gebed. Sa­men­stel­lers namens de KBS zijn mgr. J. Liesen, bis­schop van Breda en bis­schop­re­fe­rent voor li­tur­gie en Bijbel en diaken V. de Haas, staf­me­de­werker van de KBS.

Het is hun hoop dat de Bijbel­ver­zen, die uit de li­tur­gische lezingen komen, de over­we­gingen en de gebe­den de lezers helpen dieper in gaan op het Woord van God. ‘Geloof wordt geleefd in het luis­te­ren, doen en vieren van Gods Woord’.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose