Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Download gratis encycliek-pakketten

Missionair, lokaal en gemeenschap

gepubliceerd: donderdag, 16 januari 2020

En­cy­clie­ken zijn uitermate geschikt om mensen van binnen en buiten de kerk mee te nemen in de visie van de kerk op thema’s die ons allemaal raken. Afgelopen seizoen heeft het jon­ge­ren­pas­to­raat van bisdom Haar­lem-Am­ster­dam een reeks ver­die­pings­avon­den rondom de en­cy­cliek Laudato Si’ over het zorgdragen voor de schep­ping geor­ga­ni­seerd. Dat is een thema wat erg actueel is in de media en waar veel in­di­vi­duen op per­soon­lijk vlak mee bezig zijn. In het najaar van 2019 ging er een tweede reeks van start rondom de en­cy­cliek Laborem Exercens over de men­se­lijke arbeid.

Zelf een en­cy­cliekreeks or­ga­ni­se­ren!

Jong Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam biedt u nu gratis het en­cy­cliekpakket aan, zodat u zelf een en­cy­cliekreeks kunt or­ga­ni­se­ren in uw eigen pa­ro­chie.

Wat is een en­cy­cliek?

Een en­cy­cliek is een do­cu­ment dat is ge­schre­ven door een paus, waarin de visie van de kerk op een bepaald thema wordt be­schre­ven. Vaak zijn de thema’s actueel of raken aan het leven van ie­der­een. Je kunt dan bij­voor­beeld denken aan de zorg voor de schep­ping, het men­se­lijk leven, het huwe­lijk, hoop en vrede.

Hoe ziet de en­cy­cliekreeks er uit?

De en­cy­cliekreeks bestaat uit drie avon­den waarop steeds een deel van de inhoud als een prak­tische uit­wer­king van deze inhoud van de en­cy­cliek aan bod komt. In het en­cy­cliekpakket vindt u een uit­wer­king van deze avon­den, waarbij u zelf lokale sprekers kunt uit­no­di­gen om een deel van de avond te ver­zorgen.

1) Missio­nair

De thema’s van de en­cy­clie­ken raken aan het leven van ie­der­een. Een reeks ver­die­pings­avon­den over de en­cy­clie­ken is daarom uitermate geschikt om een brede doel­groep van zowel wel als niet gelo­vi­gen uit te nodigen. Mis­schien bent u niet gewend om deze stap naar buiten te zetten, waag eens de stap en laat een ieder ruiken aan deze schat van de Rooms Katho­lie­ke traditie.

2) Lokaal

In het en­cy­cliekpakket krijgt u een uit­wer­king van de en­cy­cliekreeks met voor­beel­den van sprekers. De sprekers voor de prak­tische uit­wer­king kunt u zelf uit­no­di­gen. Het zou goed zijn als u hier­voor lokale des­kun­digen uitno­digt, omdat u daar­mee zicht­baar wordt op lokaal niveau. De kerk wordt daar­mee een verbin­dende factor tussen actuele thema’s, lokale bedrijven en de kerk zelf.

3) Ge­meen­schap

Het is goed als er mensen vanuit de eigen pa­ro­chie een bijdrage leveren aan de avond op en­cy­cliek-inhou­de­lijk of -prak­tisch gebied. Daar­mee geeft u een podium aan de mensen uit de eigen ge­meen­schap en leert u uw eigen ge­meen­schap beter kennen. En wie is er nou niet nieuws­gie­rig naar het verhaal van zijn medepa­ro­chi­aan?

Down­loa­den

Omdat we graag willen polsen wat pa­ro­chies met de aan­ge­dragen in­for­ma­tie, pre­sen­ta­ties en ideeën doen, vragen we uw e-mail­a­dres. Nadat u uw e-mail­a­dres hebt ingevuld en verzon­den, krijgt u een pagina met downloadlinks voor de twee pakketten.


Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 4 maart 2024Hulp voor kerkvergroeners
woensdag, 4 oktober 2023Apostolische exhortatie Laudate Deum gepubliceerd
zaterdag, 30 september 2023Klimaatbrief van de paus in begrijpelijke taal
zaterdag, 22 juli 2023Inspiratiegids voor de Scheppingsperiode
dinsdag, 6 juli 2021Bezinningsmateriaal - Periode van de schepping
woensdag, 26 augustus 2020Plant een boom
vrijdag, 1 november 2019Kardinaal Turkson spreekt in Amsterdam
woensdag, 15 mei 2019Verslag Laudato sií -avonden
dinsdag, 26 maart 2019Jongerenavonden encycliek Laudato Sií
vrijdag, 1 september 2017Wereldgebedsdag voor de schepping
maandag, 5 oktober 2015Verslag informatieavond - Laudato Sií
dinsdag, 25 augustus 2015Nederlandse vertaling Laudato SiBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose