Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Download gratis encycliek-pakketten

Missionair, lokaal en gemeenschap

gepubliceerd: donderdag, 16 januari 2020

Encyclieken zijn uitermate geschikt om mensen van binnen en buiten de kerk mee te nemen in de visie van de kerk op thema’s die ons allemaal raken. Afgelopen seizoen heeft het jon­ge­ren­pas­to­raat van bisdom Haarlem-Amsterdam een reeks verdiepings­avon­den rondom de encycliek Laudato Si’ over het zorgdragen voor de schepping geor­ga­ni­seerd. Dat is een thema wat erg actueel is in de media en waar veel in­di­vi­duen op per­soon­lijk vlak mee bezig zijn. In het najaar van 2019 ging er een tweede reeks van start rondom de encycliek Laborem Exercens over de menselijke arbeid.

Zelf een encycliekreeks organiseren!

Jong Bisdom Haarlem-Amsterdam biedt u nu gratis het encycliekpakket aan, zodat u zelf een encycliekreeks kunt organiseren in uw eigen parochie.

Wat is een encycliek?

Een encycliek is een document dat is ge­schre­ven door een paus, waarin de visie van de kerk op een bepaald thema wordt be­schre­ven. Vaak zijn de thema’s actueel of raken aan het leven van iedereen. Je kunt dan bij­voor­beeld denken aan de zorg voor de schepping, het menselijk leven, het huwelijk, hoop en vrede.

Hoe ziet de encycliekreeks er uit?

De encycliekreeks bestaat uit drie avonden waarop steeds een deel van de inhoud als een praktische uit­wer­king van deze inhoud van de encycliek aan bod komt. In het encycliekpakket vindt u een uit­wer­king van deze avonden, waarbij u zelf lokale sprekers kunt uit­no­di­gen om een deel van de avond te verzorgen.

1) Missio­nair

De thema’s van de encyclieken raken aan het leven van iedereen. Een reeks verdiepings­avon­den over de encyclieken is daarom uitermate geschikt om een brede doel­groep van zowel wel als niet gelovigen uit te nodigen. Misschien bent u niet gewend om deze stap naar buiten te zetten, waag eens de stap en laat een ieder ruiken aan deze schat van de Rooms Katho­lie­ke traditie.

2) Lokaal

In het encycliekpakket krijgt u een uit­wer­king van de encycliekreeks met voorbeelden van sprekers. De sprekers voor de praktische uit­wer­king kunt u zelf uit­no­di­gen. Het zou goed zijn als u hiervoor lokale deskundigen uitnodigt, omdat u daarmee zichtbaar wordt op lokaal niveau. De kerk wordt daarmee een verbindende factor tussen actuele thema’s, lokale bedrijven en de kerk zelf.

3) Gemeen­schap

Het is goed als er mensen vanuit de eigen parochie een bijdrage leveren aan de avond op encycliek-inhoudelijk of -praktisch gebied. Daarmee geeft u een podium aan de mensen uit de eigen gemeen­schap en leert u uw eigen gemeen­schap beter kennen. En wie is er nou niet nieuwsgierig naar het verhaal van zijn medeparochiaan?

Downloaden

Omdat we graag willen polsen wat parochies met de aangedragen informatie, pre­sen­ta­ties en ideeën doen, vragen we uw e-mailadres. Nadat u uw e-mailadres hebt ingevuld en verzonden, krijgt u een pagina met downloadlinks voor de twee pakketten.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose