Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Huiszegen 2020

Download van deze website

gepubliceerd: zondag, 29 december 2019

Huiszegen 2019Het is een goede gewoonte om bij gelegenheid van het nieuwe jaar het huis te laten zegenen door een priester of diaken. Dat is dikwijls niet mogelijk.

Om in deze leemte te voorzien, bieden wij u bijgaand een huis­ze­gen aan, die u boven de deur van uw woning of huis­kamer kunt hangen. Neem hem mee naar de kerk en laat hem zegenen.

Gebruik de extra kaarten om weg te geven aan familie en vrienden.
Tip: leg een stapeltje kaarten achterin de kerk voor de parochianen.

Betekenis

De letters C+M+B worden in verband gebracht met de namen die vanuit de traditie aan de wijzen uit het oosten zijn gegeven: Caspar, Melchior en Balthasar.

Maar deze letters betekenen nog meer. Zij zijn ook de beginletters van de zegen­tekst “Christus Mansionem Benedicat”, vertaald “Christus zegene dit huis”.

De letters worden ook in verband gebracht met de drievoudige open­ba­ring van de Heer. Kerstmis is het feest van de open­ba­ring aan alle mensen. Deze open­ba­ring van God wordt gevierd met Driekoningen, bij het feest van de Doop van de Heer en bij het eerste wonder van Christus in Kana. Zo wijzen de letters ook naar deze feesten: de bruiloft in Kana (Cana), de aanbidding van de Wijzen (Magi) en de Doop van de Heer in de Jordaan (Baptisma).

Gebed

Bij de huis­ze­gen kan het volgende gebed worden gebruikt:

U God, almachtige Vader, smeken wij ootmoedig voor dit huis, voor zijn bewoners en voor al wat er in is: opdat Gij U moogt gewaardigen het te zegenen en te heiligen en met alle goed te verrijken: geef hun, Heer, van de dauw des hemels overvloed en van de vrucht­baar­heid der aarde levens­on­der­houd, en gelief de verlangens van hun gebed tot het uitwerksel uwer erbarming te geleiden. Gewaardig U dus bij onze intrede in dit huis te zegenen en te heiligen, gelijk Gij U gewaardigd hebt te zegenen het huis van Abraham, Isaac en Jacob. En mogen binnen de wanden van dit huis de engelen van uw licht wonen en het en zijn bewoners bewaren. Door Christus onze Heer. Amen.

Buitenland

In het buitenland, bij­voor­beeld in Duitsland, wordt de huis­ze­gen met krijt boven de voordeurpost ge­schre­ven. Eerst wordt het jaartal en de letters met gewijd krijt bovenaan de deurpost ge­schre­ven: 20 C+M+B 19. Dan wordt met wierook en het Driekoningenwater elk vertrek be­spren­keld en een zegen uitgesproken. Indien mogelijk wordt dit door een priester gedaan of anders door het hoofd van het gezin.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose