Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Communiqué inzake pastoor drs. P.Th. Valkering

gepubliceerd: vrijdag, 13 december 2019

Er is inmiddels antwoord uit Rome op het beroep dat pastoor Valkering tegen de beide decreten van de bis­schop­pen van Haarlem-Amsterdam heeft ingesteld.

De Con­gre­ga­tie voor de Clerus heeft geantwoord dat de decreten, waarin een tijdelijke suspensie werd opgelegd en ontslag werd gegeven als pastoor van de O.L. Vrouw Koningin van de Vrede, bij toetsing door de hoogste kerkelijke rechts­in­stan­tie, de Signatura Apostolica te Rome, vanwege (vorm)procedurefouten waar­schijn­lijk geen stand zal houden. De bis­schop­pen zijn akkoord om de decreten in te trekken.

Naar inhoud heeft Rome de maatregelen van de bisschop echter juist bevestigd, en zelfs te mild bevonden. De opgelegde bezinningsperiode van zes maanden wordt daarom nu verlengd tot een vol jaar. Wel kan de bisschop bij een tussentijdse evaluatie gedurende de bezinningsperiode de duur iets inkorten, en tot een (pastorale) doorstart als dienstdoend priester binnen het bisdom besluiten.

Ook lijkt het de Con­gre­ga­tie moeilijk dat pastoor Valkering de pastorale verant­woor­de­lijk­heid voor de Vredes­parochie herneemt. Zij geeft de bisschop in over­we­ging de pastoor eerst nogmaals te vragen zichzelf als pastoor van deze parochie terug te trekken, om niet opnieuw een verwijderingsprocedure te moeten aangaan. De pastoor neemt dit in over­we­ging.

De suspensie wordt op advies van de Con­gre­ga­tie door de bisschop opgeheven en vervangen door een nieuw decreet. De pastoor kan van nu af privé de eucha­ris­tie vieren, of tijdens de bezinningsperiode in concelebratie binnen de religieuze gemeen­schap waar hij dan verblijft. Ook kan hij in noodgevallen het sacrament van de biecht bedienen. Wel geeft de Con­gre­ga­tie aan dat hij zich verder van publi­ci­teit dient te onthouden, en ook niet mag preken. De Con­gre­ga­tie adviseert de bisschop om deze maatregelen in een nieuw afzonderlijk decreet vast te leggen. Dit nieuwe decreet zal binnenkort worden uitgevaardigd.

Bisdom Haarlem-Amsterdam
13 december 2019

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose